Зөвшөөрөлгүй газарт зөвшөөрөлгүй барилга барьсаар байх уу?

Холбоотой мэдээ