"Basaltwool " жилд 5000 тонн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг

Холбоотой мэдээ