5 СӨХ хангалтгүй гэсэн үнэлгээ авчээ

5 СӨХ хангалтгүй гэсэн үнэлгээ авчээ
          Баянгол дүүргийн иргэд, оршин суугчдын хүсэлт, санаачилгаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг сайжруулах, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг Сууц өмчлөгчдийн холбоодын туршлага, ажлын арга барилыг нэвтрүүлэх зорилгоор 2014 оны 02 дугаар сарын 10-наас 12 дугаар сарын 10-ныг хүртэл “Сууц өмчлөгчдийн холбоогоо шинэчилье, сайн туршлагыг нэвтрүүлье” аяныг зохион байгуулан ажиллаж байна.
       Аяны хүрээнд Сууц өмчлөгчдийн холбоодын улирлын үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн төлөвлөгөө, үр ашгийн тооцоо, удирдах зөвлөлийн хурал, цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, орчны тохижилт, дүүрэг хорооноос зохион байгуулсан ажилд оролцсон байдал, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэсэн дэд сэдвийн хүрээнд 23 үзүүлэлт бүхий шалгуур үзүүлэлтээр тухайн хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах сууц өмчлөгчдийн холбоодыг улирал бүр дүгнэж хангалттай болон хангалтгүй ажиллаж буй сууц өмчлөгчдийн холбоодыг иргэд, олон нийтэд нээлттэй мэдээллэх ажлыг зохион байгууллаа.
       Уг ажлын хүрээнд 2014 оны 1 дүгээр улиралд "Тэмүүлэл", “Эв нэгдэл – 35”, "Өнөр хороолол", "Буянт өргөө", "Баянгол - Дэлгэрэх" СӨХ “Бүрэн хангалттай” үнэлгээ авсан бөгөөд “Баянбүрд”, “Замчдын өргөө”, “Дако”, “Сити 18”,  “Булган” СӨХ “Хангалтгүй” гэсэн үнэлгээ авчээ.
        Баянгол дүүргийн нийт иргэд, оршин суугчдыг өөрсдийн эрх ашиг, тав тухтай амьдралын төлөөх энэхүү аянд нэгдэж, идэвхтэй оролцохыг аяны зүгээс уриалж байна.
 

Холбоотой мэдээ