Хурдны зам дээрх нисэх онгоцны буудал

Хурдны зам дээрх нисэх онгоцны буудал
          Германы Саксон мужийн Шкойдиц хотод  “Лейпциг Халле” нэртэй нэгэн өвөрмөц нисэх онгоцны буудал байрладаг.
        Өвөрмөц гэсний учир нь тус нисэх онгоцны буудлын байгууламж нь орон зайн хомсдолын улмаас зэргэлдээ орших хурдны зам болон галт тэрэгний зам дээгүүр хөндөлсөн байгуулагджээ. Ингэхдээ хурдны замын яг дээгүүр зөв өнцөг үүсгэсэн байдлаар хөндлөн огтлол үүсгэн байрладгаараа маш онцгой юм.
      Тус байгууламж нь жилд хоёр сая гаруй зорчигчид  үйлчилдэг орчин үеийн томоохон нисэх онгоцны буудлуудын нэг ажээ.
 
Холбоотой мэдээ