6748 айлын цогцолбор хороолол барина.

6748 айлын цогцолбор хороолол барина.
  Орон сууцны эрэлт хэрэгцээг хангах зорилгоор Барилга, хот байгуулалтын яамнаас  томоохон хорооллуудыг барих бэлтгэл ажлыг эхлүүлжээ.Хотын төвөөс 10 орчим км буюу  Гурвалжингийн гүүрнээс 3 км зайд байрлах Хан-Уул дүүргийн 4,5 дугаар хороонд  “Ирээдүй” орон сууцны  хороолол барихаар төлөвлөж инженерийн шугам сүлжээний ажлыг эхлүүлжээ. Тус хороолол нийт 60 га талбайд баригдах бөгөөд Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 72 дугаар тогтоолоор батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөөр10500 өрхийн 40000 хүн амьдрахаар тооцсон байна.
  Түүнчлэн 6748 айлын орон сууц, 3500 сурагчтай сургууль, 1260 хүүхдийн цэцэрлэг, 100 ортой эмнэлэг, өрхийн эмнэлэг, 1000 оюутантай дээд сургууль, 486 суралцагсадтай мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 1890 м2 талбай бүхий спортын цогцолбор, 675 м2 шалны талбай бүхий бассейн, 380 суудалтай кино театр, 150 ортой зочид буудал   22540 м2 талбай бүхий оффис, ахуйн үйлчилгээний барилга байгууламжууд баригдахаар төлөвлөжээ.
 

Холбоотой мэдээ