Барилгын норматив баримт бичгүүдийг евро стандартад нийцүүлнэ

Барилгын норматив баримт бичгүүдийг евро стандартад нийцүүлнэ
      Барилга хот байгуулалтын яамнаас санаачлан одоо хэрэглэгдэж буй барилгын салбарын норматив баримт бичгүүдийг евро норм стандартад нийцүүлэн шинэчлэхээр зэхээд байгаа аж. Энэ  ажлыг хангах зорилгоор нэр томъёоны толь бичгийг англи, орос  хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлэх ажлыг ШУТИС-ийн Барилгын инженер, архитектурын сургуулийн эрдэмтэн багш нараар гүйцэтгүүлэхээр болсон бөгөөд саяхан ажлын гэрээ байгуулжээ. 

Холбоотой мэдээ