"Тэдмэнт Хийц" ХХК үнийн санал

"Тэдмэнт Хийц" ХХК үнийн санал
 
Д/д Бүтээгдэхүүний төрөл Хэмжээ Нэгж үнэ
1 Ган хийж Q235 марк
тн 2,300,000
2 С төмөр
тн  1,800,000
3 Шилэн
м2 42,000
4 Давхар
метр 42,000
5 Долгионт төмөр
метр 12,000
6 Анкер боолт 
ком 35,000
7 Химийн боолт 
ком  50,000
8 Сайжруулсан боолт
ком  5,000
9 Энгийн боолт
ком  3,000
10 Ган бүтээцийн угсралт тн  400,000
11 Давхар дундын хучилтын төмөрийн угсралт /дагалдах хэрэгсэл орсон/ метр 25,000
12 Сэндвичэн хавтангийн угсралт /дагалдах хэрэгсэл орсон/ метр2 25,000 

Холбоотой мэдээ