Нийслэлийн иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөрийг хэлэлцэнэ

Нийслэлийн иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөрийг хэлэлцэнэ
        Иргэдийг хямд төсөр орон сууцаар хангах бас нэгэн гарц /Нийслэлийн орон сууцны корпораци/ НОСК сүүлийн үед ямар ажлууд хийж байгаа талаар сонирхогчид олон.
 Нийслэлийн засаг даргын үйл ажиллагааний хөтөлбөрт гэр хорооллыг дахин төлөвлөж барилгажуулах замаар иргэдийг орон сууцаар хангах, иргэдийн оролцоотойгоор газар шинэчлэн зохион байгуулж, газар ашиглалтыг сайжруулах, инженерийн дэд бүтэцтэй амины орон сууц голлосон хороолол болгон хөгжүүлэх, түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх замаар нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдийг орон сууцаар хангах, шинэ суурьшлийг бий болгох замаар иргэдийг орон сууцжуулах хуучин баригдсан орон сууцны нөхцөлийг сайжруулах, шинээр барилгажуулах зэрэг 5 үндсэн чиглэлээр хөтөлбөрийг боловсруулаад байгаа юм.
    Эдгээр 5 хөтөлбөрийн нэг хэсэг нь НОСК бөгөөд дөнгөж хэлэлцээрийн түвшинд яригдаж буй тус корпорацийн нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөрийг батлах асуудлыг тун удахгүй Иргэдийн тэргүүүлэгчдийн ээлжилт хуралдаанаар шийдэх юм байна. Хуралдааны шийдвэрийг бид цаг тухайд нь мэдээлэх болно.

Холбоотой мэдээ