16 сумыг инженерийн шугам сүлжээнд холбоно

16 сумыг инженерийн шугам сүлжээнд холбоно

  Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан аймгийн төвүүдэд баригдах 1000 айлын орон сууц хөтөлбөр болон инженерийн шугам сүлжээний ажлын явц, “Сумын төвийн шинэчлэл” төслийн хэрэгжилтттэй танилцахаар Өвөрхангай, Баянхонгор, Завхан, Архангай, Булган аймагт ажиллаж байна.

2014 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 16 сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, дулаан хангамжийн эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж, цэвэр усны эх үүсвэр, инженерийн шугам сүлжээний ажил хийгдэх юм. Өвөрхангай аймгийн Богд, Архангай аймгийн Тариат, Булган аймгийн Хутаг-Өндөр, Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум “Сумын төвийн шинэчлэл” төсөлд хамрагджээ.

Түүнчлэн 2013 онд Өвөрхангай, Булган, Архангай аймагт баригдах 1000 айлын орон сууцны хэсэгчилсэн төлөвлөгөө хийгдэж, Завхан аймгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулаад байна. Орон нутагт амьдарч байгаа иргэдийг орон сууцжуулах ажлын бэлтгэл хангагдахын зэрэгцээ сүүлийн жилүүдэд анх удаа 5360 айлын орон сууц 2013 онд ашиглалтанд орлоо  

Холбоотой мэдээ