Их хотын өнгөлөг үзэмж

Их хотын өнгөлөг үзэмж
Хотуудын гахайлтай гэмээр өнгөлөг дүр зураг

Холбоотой мэдээ