Хар цагаан өнгөний хослолт Австри дахь концертын танхим

Хар цагаан өнгөний хослолт Австри дахь концертын танхим
Архитекторуудын хобоотой хамтран ажилласан Delugan Meissl-ийн багын бүтээсэн томоохон төсөл болох The Festival Hall of The Tiroler Festspiele Erl юм. Энэ төслийг Австри улсад хэрэгжүүлсэн ба энэ концертын танхим нь үнээхэр гайхалтай хар цагаан хослол болсон юм.
 

Холбоотой мэдээ