Хамгийн гайхалтай урсдаг шатны загвар

Хамгийн гайхалтай урсдаг шатны загвар
Хамгийн гайхалтай урсдаг шатны загвар
Энэ урсдаг шат нь барилгын давхруудын хооронд хүмүүсийг зөөх тээвэрлэх нэгэн төхөөрөмж билээ. Урсдаг шат нь хэд хэдэн төрөл байх ба дэрээс доош, доороос дээш, мөн хэвтээ чиглэлээр урсдаг байна. Урсдаг шатыг ихэнхдээ томоохон худалдааны төв, онгоцны буудал, дамжин өнгөрөх систем, зочид буудал, ачаа тээш тээвэрлэх хэсэгт өргөн ашигладаг билээ. Урсдаг шатны хэрэглээ ихсэх тусам орчин тойрондоо нийцүүлэн заварлаг байдал бий болгож байна. Та доорхи зурагнаас өөрийн сонголтыг жишнэ үү.
 

Холбоотой мэдээ