Усны эргүүлэг мэт харагдах мянга мянган чулуугаар бүтсэн гайхалтай хана

Усны эргүүлэг мэт харагдах мянга мянган чулуугаар бүтсэн гайхалтай хана
Эхнэр нөхөр Andreas Kunert болон Naomi Zittle нар нэгэн гайхалтай бүтээл уралжээ. Тэд эртний чулуун урлалаар бүтээлээ уралдаг бөгөөд энэ удаад усны эргүүлэг мэт харагдах өнгө дүрс хэлбэр хэмжээний гайхалтай зохицол бий болгосон ханан дахь хээг мянга мянган чулуугаар уралсан байна.
 

Холбоотой мэдээ