Орон сууц засварын үнэлгээ

Орон сууц засварын үнэлгээ
                Хуучин орон сууцны энгийн урсгал засварын  үнэ
 
Өрөөний тоо Үнэ ₮
1 өрөө 1800000-2200000
2 өрөө 2300000-2800000
3 өрөө 2800000-3200000

Холбоотой мэдээ