Орон нутагт 2600 айлын орон сууц баригдана

       Орон нутагт 2600 айлын орон сууц баригдана
   Өнгөрсөн онд улсын төсвийн 18.9 тэрбумын санхүүжилтээр Өвөрхангай, Булган, Сүхбаатар, Орхон, Хөвсгөл мөн Дорнод Дархан-Уул аймагт баригдах  1000 айлын орон сууцны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдэж батлагдсан.Энэ дагуу дээрх айлуудад 1000 айлын орон сууцыг инженерийн дэд бүтцийн ажил аймгуудад өрнөж байна. Аймгийн төвүүдийг хот болгон хөгжүүлэх шинэ төлөвлөгөөг өнгөрсөн оноос боловсруулж эхэлсэн бөгөөд Дорнод Завхан Хэнтий аймгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг угсруулж дууссан байна.
   Өмнөговь Дорноговь аймгийн хот байгуулалт хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжил төслийн хүрээнд Сайншанд хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг мөн боловсруулж дуусчээ.2013 оны байдлаар аймгийн төв томоохон суурин газруудад инженерийн дэд бүтэц болон барилга угсралтын ажил хийгдсэнээр орон нутагт 5300 айлын  орон сууц ашиглалтад орох юм.Мөн 16 аймгийн 60 гаруй суманд ус зөөлрүүлэгч төхөөрөмж суурилуулснаар 130 мянга гаруй хүн стандартын шаардлага хангахад нийцсэн ундны усаар хангагдаж байна.
 

Холбоотой мэдээ