Барилгын материалын үйлдвэр технологийн парк байгуулна

Барилгын материалын үйлдвэр технологийн парк байгуулна
      Улаанбаатар хотын төвд байрладаг хэд хэдэн захыг нийслэлээс гаргахаар яригдаад удаж буй. Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу барилгын материалын нэгдсэн захыг Налайх дүүрэгт  байгуулах бөгөөд үүнтэй зэрэгцэн Барилгын материалын үйлдвэр технологийн паркийн цогцолборыг барьж байгуулахаар нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас төлөвлөлт хийсэн байна.
         Энэхүү цогцолборыг барихаар төлөвлөсөн Налайх дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт одоогоор  21 иргэн, 24 аж ахуйн нэгж байгууллага суурьшдаг.  Барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулснаар дэвшилтэт технологи үйлдвэрлэлд нэвтэрч, байгаль орчинд ээлтэй олон улсын шаардлага хангахуйц барилгын үйлдвэрлэл хөгжих юм. Мөн 1500 гаруй ажлын байр нэмэгдэнэ хэмээн албаныхан тооцож байна.

 

Холбоотой мэдээ