Налайхын тоосгоны үйлдвэрүүд шалгалтанд бүдэрлээ

Налайхын тоосгоны үйлдвэрүүд шалгалтанд бүдэрлээ
      Налайх дүүрэгт шаврын орд ашиглан тоосгоны үйлдвэрлэл эрхлэгч 22 аж ахуйн нэгжид нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар, нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар, Налайх дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын хамтарсан бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг тус дүүргийн иргэдээс гаргасан гомдлын дагуу шалгалт хийжээ.
        Налайх дүүрэгт шавар ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй 28 аж ахуйн нэгжийн  805.0 га талбай байдаг байна. Эндээс   492.3 га талбайд 21 аж ахуйн нэгж нь үйл ажиллагаа явуулдаг. Шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн дийлэнх нь техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн боловч биелэлтийг тайланд тусгаагүй, биологийн нөхөн сэргээлтийг нь  хийгээгүй, усны гэрээ, худаг ашиглах дүгнэлт байхгүй, үйлдвэрлэлийн технологийн зааврыг боловсруулж батлуулаагүй, бүтээгдэхүүнээ тохирлын баталгаажилтанд хамруулж, гэрчилгээ аваагүй, барилгын материал үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлгүй зэрэг зөрчилтэй байжээ. Түүнчлэн ажлын байр болон ажилчдын ахуйн байрны эрүүл ахуйн нөхцөл маш муу дүн авсан байна.
      Шалгалтын үр дүнд нийт 14 аж ахуйн нэгжид 13.884.000 төгрөгийн торгууль ноогдуулсан бол нэг албан тушаалтанд 400.000 төгрөгийн торгууль ноогдуулсан байна. Нийт 14.284.000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авчээ.
       Мөн зөрчил дутагдлаа арилгахыг шаардсан Мэргэжлийн хяналтын газрын Улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлагыг 21 аж ахуйн нэгжид хүргүүлсэн байна.  Үүний үр дүнд аж ахуйн нэгжүүд  ухагдаж эвдэгдсэн газрын техникийн болон биологийн нөхөн  сэргээлтийг  хийж , ажилчдын амрах байрыг шинээр барьж,  засч тохижуулж эхэлжээ.
 
 

Холбоотой мэдээ