Барилгын материалын үнэ ханш

Барилгын материалын үнэ ханшМОДОН МАТЕРИАЛ
Материалын нэр Хэмжих нэгж  Үнэ /төгрөг/
Хар  Нарс
1 Нарсан палк 4м м3 27 000 30 000
3 Палк 6м 15*15 ш 90 000 85 000
4 Палк 3.30м 15*15 ш 22 000 22 000
5 Палк 3.30м 10*10 ш 8 000 12 000
6 Брүс 5*7-н боодол  боодол 30 000 22 000
7 Брүс 5*5-н боодол  боодол - 20 000
8 Нарсан банз 5см м3   270 000
9 Хар банз 5см м3 280 000 300 000
10 Хашааны банз м3 180 000 130 000
11 Тал шургааг ш 8 000 7 000
12 Бүтэн шургааг ш - 15 000
 
ХАВТАН
Материалын нэр Хэмжих нэгж  Үнэ /төгрөг/
1 Гипсэн хавтан ш 14000-15 000
2 Цементэн хавтан ш 9 000-12 000
3 Хар панерь нимгэн ш 26 000-27 000
4 Хар панерь зузаан ш 27 000
5 OSB хавтан ш 18 000-25 000
6 ДСП өнгөтэй  ш 30 000
7 ДСП өнгөгүй ш 26 000-28 000
8 Цаасан шахмал хавтан /өнгөтэй/ ш 14 000-30 000
9 Аргелит /өнгөгүй/ ш 8 000

АРМАТУР
Материалын нэр Хэмжих нэгж  Үнэ /төгрөг/
1 Дөл түшиг  Ш8мм-Ш25мм тн  1 230 000
2 Дархан Ш13мм-Ш29мм тн 1 320 000
3 Улаанбаатар менежмент Ш8мм-Ш32мм 810 кг /Ш8мм/  1 100 000
тн 1 270 000
4 Ган зангилаа тн 1 250 000
5 Ган зангилаа (арматур бэлдэц) тн 120 000
6 Хятад арматур Ш10мм-Ш25мм тн 1 300 000

БЕТОН ЗУУРМАГ
Материалын нэр Марк Үнэ /төгрөг/
1 Суурь ХХК БМ-100 117 500
2 БМ-150 126 000
3 БМ-200 134 000
4 БМ-250 142 000
5 БМ-300 148 000
6 БМ-350 162 500
7 БМ-400 177 000

ДЭЭВРИЙН МАТЕРИАЛ
Материалын нэр Хэмжих нэгж Үнэ /төгрөг/
1 Хар цаас /орос чулуутай/ рулон 15 000-30000
2 Хар цаас /орос чулуугүй/ рулон 25 000-27 000
3 Хар цаас /халааж наадаг чулуугүй/ рулон 60 000-80 000
4 Хар цаас /халааж наадаг чулуутай/ рулон 55 000-80 000
5 Хар цаас /хятад/ рулон 12 000-15 000
6 Дээврийн төмөр  м 6000-7000

УС ЧИЙГНЭЭС ТУСГААРЛАХ МАТЕРИАЛ
Материалын нэр Хэмжих нэгж Үнэ /төгрөг/
1 Хар тос / орос / кг 70 000
2 Хар тос / хятад / кг 22 000
3 Хар тос цэвэр кг 3 000
4 Шингэн шил литр 6000-15000
5 Грунт 18 литр / пример / хайрцаг 65 000

ТӨМӨР /ТРУБА/
Материалын нэр Хэмжих нэгж Үнэ /төгрөг/ Хэмжих нэгж Үнэ /төгрөг/
Орос  Хятад
1 Хар труба Ш15 тн 1 960 000 м 1 600
2 Хар труба Ш20 тн 1 960 000 м 2 200
3 Хар труба Ш25 тн 1 960 000 м 3 200
4 Хар труба Ш32 тн 1 960 000 м 4 200
5 Хар труба Ш40 тн 1 960 000 м 4 800
6 Хар труба Ш50 тн 1 960 000 м 6 300
7 Хар труба Ш76 тн 1 960 000 м 8 500
8 Хар труба Ш89 тн 1 960 000 м 10 500
9 Хар труба Ш100 тн 1 960 000 м 14 500
10 Хар труба Ш125 тн 1 960 000 м 19 000
11 Хар труба Ш159 тн 1 960 000 м 24 500
12 Хар труба Ш219 тн - м 45 000
13 Оёдолгүй Ш100 тн - м 20 000
14 Цагаан труба Ш15 тн - м 1 800
15 Цагаан труба Ш20 тн - м 2 600
16 Цагаан труба Ш25 тн - м 3 600
17 Цагаан труба Ш32 тн - м 4 600
18 Цагаан труба Ш40 тн - м 6 000
19 Цагаан труба Ш50 тн - м 7 600
20 Цагаан труба Ш76 тн - м 9 500
21 Цагаан труба Ш89 тн - м 12 500
22 Цагаан труба Ш100 тн - м 17 000
23 Цагаан труба Ш125 тн - м 21 000
24 Цагаан труба Ш159 тн - м 27 500
25 Цагаан труба Ш219 тн - м 52 000

ЦЕМЕНТ
Материалын нэр Хэмжих нэгж Үнэ /төгрөг/
1 Хөтөл цемент  тн 170.000
2 Хөтөл цемент  ш 8 500
3 Эрэл цемент /савласан/ тн 165 000
4 Эрэл цемент /задгай/ тн 174 900
5 Хятад цемент М425 тн 145 000
6 Хятад цемент М425 ш 7 500
7 Хятад цемент М325 тн 138 000
8 Хятад цемент М325 ш 7 000

БЛОК
Материалын нэр Хэмжих нэгж Үнэ /төгрөг/
1 Газобетон блок м3 145 000
2 Пенобетон блок м3 135 000
3 Хөнгөн блок м3 85 000

ЭМУЛЬС
Материалын нэр Хэмжээ Үнэ /төгрөг/
Солонгос Орос Хятад 
1 Эмьулс дотор 4 кг 17 000 3кг - 7 000  5 000
3 Эмьулс дотор 18 кг - 14кг - 25 000 6 500-7 000
4 Эмьулс гадна 4 кг 22 000 7кг - 22 000 -
5 Эмьулс дотор 18 кг 78 000-80 000 24кг - 45 000 15 000-45 000

ЗАМАСКА
Материалын нэр Хэмжээ Үнэ /төгрөг/
Хятад  Орос 
1 Хар замаска 25 кг 8 000 12000-25000
2 Цагаан замаска 25 кг 5 500 -
30 кг 7 500 -
3 Угаадаг замаска 20 кг 12 000 -

2014.04.25ны байдлаар "Гурвалжин барилгын материалын зах"-ын үнэ ханш

Холбоотой мэдээ