БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

         УИХ-ын гишүүн, МҮХАҮТ-ын дарга С.Дэмбэрэлийн уламжлал болгон зохион байгуулдаг салбаруудын бизнес эрхлэгчидтэй хийдэг уулзалтуудын хуваарь гарлаа.

        Эдгээр уулзалт-ярилцлага нь бизнес эрхлэхтэй холбогдон тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлууд, нэн ялангуяа хууль эрх зүйн чиглэлээр зайлшгүй хийвэл зохих өөрчлөлт шинэчлэлүүд, бизнесийн орчныг сайжруулах, төрөөс бизнест оролцох оролцоо, зохицуулалтыг хязгаарлах, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, үндэсний үйлдвэрлэл, жижиг дунд бизнесийг дэмжих, мөнгө сангийн бодлого зэрэг нэн тулгамдаж буй асуудлуудаар бизнес эрхлэгчдийн санал бодлыг сонсон тэдгээрийг шийдвэрлүүлэх талаар тодорхой, бодит, ажил хэрэгч санал, зөвлөмж гарган хэрэгжүүлэхэд чиглэгддэг билээ.

         Түүнчлэн МҮХАҮТ-аас бизнесийн орчинг сайжруулах чиглэлд өнгөрсөн жилд хийсэн ажлүүд, тэдгээрийн үр дүн, энэ онд авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн үйл ажиллагаануудын талаар мэдээлэл хийн цаашид бодлогын өмгөөллийн чиглэлээр төр засаг, хувийн хэвшилтэй хэрхэн хамтран ажиллах, үйл ажиллагаагаа уялдуулах талаар санал бодлоо солилцоно.

Уулзалтуудын хуваарь:

2014-02-07:14:30. Банк бус санхүүгийн байгууллагууд, ХЗХ
2014-02-10:14:30. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл
2014-02-11:14:30. Уул уурхай, тээвэр, ложистик
2014-02-12:14:30. Худалдаа, үйлчилгээ
2014-02-13: 14:30. Аудит, ня-бо бүртгэл, хөрөнгийн үнэлгээ
2014-02-14: 14:30. Ноос ноолуур, арьс ширний үйлдвэрлэл

Уулзалт МҮХАҮТ-ын 404 тоотод болно.

Уулзалтад оролцох бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгжүүд доорх хаягаар
бүртгүүлнэ үү.

Утас:  +976-11-324394
Цахим шуудан: narangoo@mongolchamber.mn
Факс: +976-11-324620
Харилцах ажилтан: Г.Нарангоо, Ж.Алтанцэцэг

Холбоотой мэдээ