Барилгын материалын үнэ ханш 2014 оны 2 сар

Барилгын материалын үнэ ханш 2014 оны 2 сар
Модон материал
Материалын нэр Хэмжих нэгж  Үнэ /төгрөг/
Хар  Нарс
1 Нарсан палк 4м м3 28 000 30 000
2 Хар модон палк ш 28 000 30 000
3 Палк 6м 15*15 ш 90 000 -
4 Палк 3.30м 15*15 ш 22 000 -
5 Палк 3.30м 10*10 ш - 12 000
6 Прүс 5*7-н боодол боодол 30 000 20 000
7 Прүс 5*5-н боодол боодол 30 000 20 000
8 Прүс 3*3 боодол боодол - 22 000
9 Нарсан банз 5см м3 - 200 000
10 Хар банз 5см м3 280 000 300 000
11 5-н банз 4м м3 - 300 000
12 3-н банз 4м м3 - 200 000
13 2-н банз 4м м3 - -
14 5-н банз 3м м3 - -
15 3-н банз 3м м3 - -
16 2-н банз 3м м3 - -
17 Хашааны банз м3 200 000 180 000
18 Тал шургааг ш - 8 000
19 Бүтэн шургааг ш - 15 000
20  Нарсан банз 5см м3 - 200 000
21 Нарсан банз 3см м3 - 200 000

Хавтан
Материалын нэр Хэмжих нэгж  Үнэ /төгрөг/
1 Гипсэн хавтан ш 14000-15000
2 Цементэн хавтан ш 9 000
3 Хар панерь нимгэн ш 26 000
4 Хар панерь зузаан ш 27 000
5 OSB хавтан ш 18000-24000
6 ДСП өнгөтэй  ш 30 000
7 ДСП өнгөгүй ш 25 000
8 Цаасан шахмал хавтан /өнгөтэй/ ш 13 000
9 Аргелит /өнгөгүй/ ш 8 000

Арматур
Материалын нэр Хэмжих нэгж  Үнэ /төгрөг/
1 Дөл түшиг  Ш8мм-Ш25мм тн  1 200 000
2 Дархан Ш13мм-Ш29мм тн 1 130 000
3 Улаанбаатар менежмент Ш8мм-Ш32мм боодол 1 100 000
тн 1 250 000
4 Ган зангилаа (арматур бэлдэц) тн -
5 Хятад арматур Ш10мм-Ш25мм тн 1 300 000
6 Ган хийц (бэлдэц) тн -

Бетон зуурмаг
Материалын нэр Марк Үнэ /төгрөг/
1 Суурь ХХК БМ-100 117 500
2 БМ-150 126 000
3 БМ-200 134 000
4 БМ-250 142 000
5 БМ-300 148 000
6 БМ-350 162 500
7 БМ-400 177 000
8 Бетон арматур ХХК БМ-300 169 000
9 БМ-350 179 000
10 БМ-400 189 000

Дээврийн материал
Материалын нэр Хэмжих нэгж Үнэ /төгрөг/
1 Хар цаас /орос чулуутай/ рулон 30 000
2 Хар цаас /орос чулуугүй/ рулон 25000-27000
3 Хар цаас /халааж наадаг чулуугүй/ рулон 80 000
4 Хар цаас /халааж наадаг чулуутай/ рулон 80 000
5 Хар цаас /хятад/ рулон 7000-20000
6 Дээврийн шифт /хятад/ ш -
7 Дээврийн шифт /орос/ ш -
8 Дээврийн төмөр  м 6000-7000

Ус чийгнээс тусгаарлах материал
Материалын нэр Хэмжих нэгж Үнэ /төгрөг/
1 Хар тос / орос / кг 70 000
2 Хар тос / хятад / кг 22 000
3 Хар тос цэвэр кг 3 000
4 Шингэн шил литр 6000-15000
5 Грунт 18 литр / пример / хайрцаг 65 000

Төмөр /труба/
Материалын нэр Хэмжих нэгж Үнэ /төгрөг/ Хэмжих нэгж Үнэ /төгрөг/
Орос  Хятад
1 Хар труба Ш15 тн 1 960 000 м 1 600
2 Хар труба Ш20 тн 1 960 000 м 2 200
3 Хар труба Ш25 тн 1 960 000 м 3 200
4 Хар труба Ш32 тн 1 960 000 м 4 200
5 Хар труба Ш40 тн 1 960 000 м 4 800
6 Хар труба Ш50 тн 1 960 000 м 6 300
7 Хар труба Ш76 тн 1 960 000 м 8 500
8 Хар труба Ш89 тн 1 960 000 м 10 500
9 Хар труба Ш100 тн 1 960 000 м 14 500
10 Хар труба Ш125 тн 1 960 000 м 19 000
11 Хар труба Ш159 тн 1 960 000 м 24 500
12 Хар труба Ш219 тн - м 45 000
13 Хар труба Ш273 тн - м -
14 Оёдолгүй Ш100 тн - м 20 000
15 Оёдолгүй Ш125 тн - м -
16 Оёдолгүй Ш159 тн - м -
17 Оёдолгүй Ш219 тн - м -
18 Цагаан труба Ш15 тн - м 1 800
19 Цагаан труба Ш20 тн - м 2 600
20 Цагаан труба Ш25 тн - м 3 600
21 Цагаан труба Ш32 тн - м 4 600
22 Цагаан труба Ш40 тн - м 6 000
23 Цагаан труба Ш50 тн - м 7 600
24 Цагаан труба Ш76 тн - м 9 500
25 Цагаан труба Ш89 тн - м 12 500
26 Цагаан труба Ш100 тн - м 17 000
27 Цагаан труба Ш125 тн - м 21 000
28 Цагаан труба Ш159 тн - м 27 500
29 Цагаан труба Ш219 тн - м 52 000

Цемент
Материалын нэр Хэмжих нэгж Үнэ /төгрөг/
1 Хөтөл цемент /савласан/ ОРС 20 42.6 тн 143 570
2 Хөтөл цемент /савласан/ РС 52.5 тн 161 231
3 Хөтөл цемент /задгай/ ОРС 20 42.5 тн 135 234
4 Хөтөл цемент /задгай/ РС 52.5 тн 148 233
5 Эрэл цемент /савласан/ тн 165 000
6 Эрэл цемент /задгай/ тн 174 900
7 Хятад цемент М425 тн 140 000
8 Хятад цемент М425 ш 8 000
9 Хятад цемент М325 тн 130 000
10 Хятад цемент М325 ш 6 500

Блок
Материалын нэр Хэмжих нэгж Үнэ /төгрөг/
1 Газобетон блок м3 145 000
2 Пенобетон блок м3 135 000
3 Хөнгөн блок м3 85 000

Эмульс
Материалын нэр Хэмжээ Үнэ /төгрөг/    
Солонгос Орос Хятад 
1 Эмьулс дотор 4 кг 17 000 3кг - 7 000  5 000
3 Эмьулс дотор 18 кг - 14кг - 25 000 6500-7000
4 Эмьулс гадна 4 кг 22 000 7кг - 22 000 -
5 Эмьулс дотор 18 кг 78000-80000 24кг - 45 000 15000-45000

Замаска
Материалын нэр Хэмжээ Үнэ /төгрөг/
Хятад  Орос  Монгол
1 Хар замаска 25 кг 8 000 12000-25000 -
2 Цагаан замаска 25 кг 5 500 - -
30 кг 7 500 - -
3 Угаадаг замаска 20 кг 12 000 - -
 

Холбоотой мэдээ