БАРИЛГЫН ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА сэдэвт сургалт

БАРИЛГЫН ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА сэдэвт сургалт
“БАРИЛГЫН ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА”   Сэдэвт сургалт
Сургалтын зорилго:
Барилгын төсөл, төслийн удирдлагын тухай системтэй ойлголт өгөх, хэрэгжүүлэх чадвар эзэмшүүлэх.
Хамрах хүрээ:Барилгын захиалагч болон ерөнхий гүйцэтгэгч компаниудын ерөнхий инженер, төслийн удирдагч, менежерүүд, зөвлөх инженерүүдэд
Сургалтын хугацаа:  2 сарын 25-28-ны өдрүүдэд
Цаг : 09.00 – 13.45 цагийн хооронд /4өдөр/
Сургалтын төлбөр:  гишүүд-150.000 төгрөг,  гишүүн бус-200.000 төгрөг
Ерөнхий зохион байгуулагч: МБИХ, БИАС –ийн Барилгын Технологи Менежментийн баг

 

Холбоотой мэдээ