Ази тивийн орон сууцны хэрэглээ

Ази тивийн орон сууцны хэрэглээ

     Одоогоор дэлхий дээр ямар ч систем хүмүүсийн орон сууцны олон янзын хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хангаж чадаагүй байна. Ихэнх тохиолдолд байрны илүүдэл эсвэл хомсдол бий болж, олон айл өрх өөрсдийн хүссэн хэрэгцээтэй байгаа хөрөнгөндөө таарсан орон сууцтай болж чадахгүй байна.

     Өсөн нэмэгдэж байгаа хүн ам, тэдний орон сууцны харилцан адилгүй хэрэгцээг хангахын тулд хуучин байраа сэргээн засварлах, шинэ орон сууцыг ээлж дараалалтай шуурхай барих шаардлагатай. Азийн хотуудад орон сууцны асуудал ямар байгаа хичнээн айл өрхөд тав тухтай орон сууц хэрэгтэй байгааг олж мэдэхэд төвөггүй. Учир нь ихэнх орнуудад хотын хүн амын дийлэнх хэсэг нь ядуу, маш бага газар шахцалдан амьдрах, хотын зах руугаа шахагдах, байр түрээслэх зэргээр амьдарч байна.

    Байрны дутагдал нь зөвхөн хямд үнэтэй орон сууцны тухай яригдана. Учир нь зах зээлийн үнээр баригдсан орон сууцнууд нь чинээлэг, дундаас дээш түвшний орлоготой иргэдэд зориулагддаг учир хангалттай баригдаж, түүнд хөрөнгө оруулагч болон барилгын компаниуд тэр хэмжээгээрээ ашиг олдог. Орон сууцны үнийн өсөлтөнд чухал нөлөө үзүүлдэг нэг зүйл нь газар. Газар үнэд орсноор барилгын өртгийг улам нэмэгдүүлж, дунд болон дундаас доош түвшний орлоготой иргэд орон сууц худалдан авах бололцоог улам багасгадаг.

     Орон сууц нь бага, дунд орлоготой иргэдэд бүтээгдэхүүн биш, үйл явц юм. Төлөвлөгөөний дагуу нэг хийгдээд дуусдаг, хангагдчих ажил биш, тухайн цаг үеийн айл өрхийн хөрөнгө санхүүгийн бололцоо, хэрэгцээнээс шалтгаалж, үе шаттай дээшлэх үйл явц юм.

Орон сууцны өртгийг багасгах арга

    Иргэд орон сууцтай болохын тулд хөдөлмөрлөж зүтгээд олж авдаг цалин хөлснөөсөө илүүтэй их зардал гаргах шаардлагатай болдог. Орон сууцны өртгийг багасгах нь иргэдийн нуруун дээр ирдэг санхүүгийн ачааллыг багасгах чухал хэрэгсэл юм. Газартай байх, орон сууцаа барих, дэд бүтэцтэй холбох үйл ажиллагаа зэрэг нь иргэд орон сууцтай болох үйл явцын бүрэлдэхүүн хэсэг. Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хангах өртгийг бүхлээр нь эсвэл тус тусад нь багасгах олон арга зам байдаг.

Орон сууцыг олноор барих

  Орон сууцнуудыг олноор барихад газрын өнөөгийн үнэ ханш, дэд бүтцийн хангамжийн боломж, ажлын хөлс, барилгын материалын үнэ ханш, тоног төхөөрөмжийн зардал болоод тээврийн хөлс зэргээс шалтгаалдаг.

      Бага хэмжээтэй газар дээр олон орон сууц барих нь газрын болон барилгын өртгийг бууруулдаг. Гэхдээ 12 давхар орон сууц барихад нэг байранд ноогдох газрын өртөг, барилга угсралтын зардлыг багасгах боловч түүнээс дээш өндөртэй барилга нийгэм болон эдийн засгийн өртөг өндөртэй байдаг.

Амьдралд илүү ойрхон, бодитой, уян хатан барилгын стандарт нэвтрүүлэх

     Ази тивийн орнуудын орон сууцны стандартуудын олонхи нь хөгжингүй орнуудын стандартад суурилсан байдаг. Орон сууцны зардлыг багасгах өөр нэг арга нь илүү тохиромжтой уян хатан, стандарт мөрдөх мөрдөх явдал юм. Мөн барилгын хяналтын механизмын уламжлалт тогтолцоог арай уян хатан иргэдээ дэмжсэн системээр солих хэрэгтэй юм. Барилгын стандарт нь орон сууцны бат бөх, иргэдийн аюулгүй тайван амьдрахад чиглэсэн зорилготой байдаг юм.

Холбоотой мэдээ