Монголын барилгачдын холбооны ерөнхийлөгч М.Батбаатар: “Барилгын тухай хууль”-нд мэргэжлийн холбоодын асуудлыг хассан нь ойлголжгүй байна

Монголын барилгачдын холбооны ерөнхийлөгч М.Батбаатар: “Барилгын тухай хууль”-нд мэргэжлийн холбоодын асуудлыг хассан нь ойлголжгүй байна

Барилгын салбар дахь хүнд суртал арилж байна уу?

     Барилгын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах болон барилга угсралтын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх чиглэлээр хүнд суртал бараг арилсан гэж үзэж болно.

     Тусгай зөвшөөрөл олгох, зураг төсөлд магадлал хийх, барилгын норм дүрэм боловсруулах зэрэг ажлыг төрийн байгууллага дангаар гүйцэтгэх нь хэр оновчтой вэ?

     Тусгай зөвшөөрөл олгох болон магадлал хийх үйл ажиллагаа нь маш их хариуцлага шаарддагддаг ажил учраас эдүгээ мөрдөн ажиллаж буй  төр хувийн хэвшлийн  оролцоотой хамтарсан ажлын хэсгийн зарчим, журам нь одоогоор боломжтой хэлбэр гэж үзэж байна.

Одоогийн төрийн бус байгууллагуудын чадавхи эдгээр ажлуудыг гүйцэтгэх хэмжээнд байгаа юу?

     Барилгын салбарын мэргэжлийн холбоод хэтэрхий олон болж ганц хүний шахуу болсон тогтолцоотой байгаа бөгөөд хариуцлага хүлээх чадвар бараг байхгүй учраас тэдгээр жижгэрч, хэт төрөлжсөн холбоод дээрхи ажлуудыг дангаараа гүйцэтгэх боломж хараахан бүрдээгүй гэж үзэж байна.

Танай холбоо гишүүдээ хөгжүүлэх, чадавхижуулах тал дээр ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байна вэ?

     Манай холбоо нь аймаг орон нутагт салбартай үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг  барилгын болон хөдөлмөрийн салбарын төрийн захиргааны байгууллагуудын зөвлөл,хороо,салбар зөвлөлүүдэд төлөөлөлтэй байдаг  мэргэжлийн ууган холбооны хувьд гишүүн байгууллагуудаа мэдээллээр хангаж, ирээдүйд нь чиглэсэн бодлого шийдвэр гаргаж  төр засгийн хөтөлбөр төсөл бодлого шийдвэрт тусгуулах талаар санаачлагатай хамтран ажиллаж байгаа учраас гишүүн байгууллагуудын тоо 600 гарч хамтын ажиллагаа улам өргөжиж байна.

     Мөн манай байгууллагын Гадаад харилцааны албанаас 10 гаруй жил хийж байгаа бас нэг ажил бол олон улсад зохион байгуулагддаг шинэ техник, технологи, барилгын материалын үзэсгэлэнд барилгын салбарын төлөөллүүдийг зохион байгуулалттай бүртгэж оролцуулдаг.

      2014 оны 1, 2, 3 саруудад АНУ-ын Лас Вегас хотод зохион байгуулагдах “Бетон, бетон эдлэлийн үзэсгэлэн”, “Олон улсын барилгын материалын үзэсгэлэн”, “СonexpoConagg”  үзэсгэлэнгүүдэд оролцох аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг бүртгэж эхлээд байна.

Барилгын салбарт хийгдэж буй өөрчлөл шинэчлэлтийн талаарх таны бодол?

      Барилга Хот байгуулалтын яам  нь салбарын хөгжлийн чиглэлээр анх удаагаа барилгын материал үйлдвэрлэгчид, барилгын материал импортлогчид, барилгын гүйцэтгэгч байгууллагуудыг дэмжсэн бодлого шийдвэр гаргасан нь маш зөв зүйтэй чиглэл бодлого болсон. Хэдийгээр үр дүн нь одоогоор нэг мөр гараагүй байгаа ч цаашдаа асар их хөгжил дэвшил авчирна гэдэгт итгэлтэй байна.

     Одоо маш яаралтай барилгын салбарын үнэ бүрдүүлэлтийн системийг боловсронгуй болгох талаар санаачлага гаргаж дорвитой шийдвэр гаргахгүй бол барилгын төсөвт өртөгийн талаарх маргаан, үл ойлголцол нь төр засгийн хэмжээнд гамшигийн байдалд хүргэх муу талтай юм.

Барилгын тухай шинэчилсэн хуулийн төслийн талаар ямар саналтай байна вэ?

     “Барилгын тухай” хуулинд олон шинэлэг асуудал тусгагдсан нь сайшаалтай боловч суурь хуулийнхаа бүтцийг оновчгүй болгож төрийн бус байгууллага болон мэргэжлийн холбоодын асуудлыг шууд хассан нь ойлгомжгүй байна.

Холбоотой мэдээ