Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооны гүйцэтгэх захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер Б.Гантөмөр: Хүнд суртал нь барилгын салбарыг хөгжихөд тушаа болж байна

Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооны гүйцэтгэх захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер Б.Гантөмөр: Хүнд суртал нь барилгын салбарыг хөгжихөд тушаа болж байна

Барилгын салбар дахь хүнд суртал арилж байна уу?

Үгүй. Ялангуяа төрийн байгуулагуудын хүнд суртал нь барилгын салбарыг хөгжихөд тушаа болж байна.

    Тусгай зөвшөөрөл олгох, зураг төсөлд магадлал хийх, барилгын норм дүрэм боловсруулах ажлыг төрийн байгууллага дангаар гүйцэтгэх нь хэр оновчтой вэ?

    Оновчгүй.  Монголын барилгын инженерийн холбоотой хамтран ажилдаг гадаад орнуудын төрийн бус мэргэжлийн холбоодын туршлагаас харахад энэ ажлыг төрийн бус байгууллагууд нь гүйцэтгэж, төрийн байгууллага нь дэмжиж ажилладаг тогтолцоотой. Манайд ийм байвал зохимжтой.

Одоогийн төрийн бус байгууллагуудын чадавхи эдгээр ажлуудыг гүйцэтгэх хэмжээнд байгаа юу?

     Сүүлийн үед манай улсын мэргэжлийн төрийн бус байгууллагуудын чадавхи өсч байна. Цаашид ч улам чадавхижих болно.

Танай холбоо гишүүдээ хөгжүүлэх, чадавхижуулах тал дээр ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байна вэ?

    Манай холбоо нь гишүүдээ чадавхижуулах үүднээс сургалт, семинар, олон улсын хурал зэрэг үйл ажиллагаануудыг тогтмол явуулж байгаа.

   Тухайлбал энэ 2013 оны хувьд инженерүүдэд зориулсан “ Барилгын бүтээцийн тооцооны Лира программын сургалт”, “ Шинэ инженерийн сургалт”, “ Цутгамал төмөр бетоны технологи” , “ Өндөр барилгын норм танилцуулах ” зэрэг  сургалтуудыг хэд хэдэн удаа зохион байгуулсан төдийгүй иргэдэд зориулсан “ Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга”, “ Зураг төслийн Автокад программ” сургалтуудыг тогтмол явуулж байна. Мөн жил бүр тогтмол 6 сард болдог оны уулзалтыхаа хүрээнд гишүүдэд зориулсан олон улсын семинар, дугуй ширээний ярилцлагыг зохион байгуулдаг. Энэ жилийн хувьд Япон, Солонгос, Тайвань, Филиппиний Барилгын инженерүүдийн Холбоодтой хамтран “Барилгын төслийн зөвлөх үйлчилгээ-Олон улсын туршлага” сэдэвт семинар, “Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагаа” сэдэвт олон улсын дугуй ширээний хурлыг Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа. Мөн “Construction Mongolia-2013”олон улсын бага хурлын үеэр Японы Барилгын Инженерүүдийн Холбооноос илтгэгчид урьж авто замын инженерүүд болон барилгын бүтээцийн инженерүүдэд зориулсан семинарыг Буянт Ухаа цогцолборт амжилттай явууллаа. Энэ мэтээр бид инженерүүддээ чадавхижуулах хөгжүүлэхийн тулд мэргэжлийн сургалт семинарууд тогтмол зохион байгуулж байгаа.

Барилгын салбарт хийгдэж буй өөрчлөл шинэчлэлтийн талаарх таны бодол?

     Шинэчлэл хийгдэж байгаа боловч энэ удаан байна. Зөвлөх үйлчилгээ, Салбарын бодлого хэрэгжилт, хяналт, төрөл бүрийн тусгай зөвшөөрлийг олгох эрх хэм хэмжээг холбоод, төрийн бус байгууллагад хариуцуулах эрх зүйн орчин, онлайн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, шинэ техник технологийг Монголд нэвтрүүлэх, ашиглах боломжийг хүнд сурталгүй, түргэн шуурхай болгох гэх мэт маш олон асуудлыг нэн дэруй шинэчлэх хэрэгтэй байна.

Барилгын тухай шинэчилсэн хуулийн төслийн ямар саналтай байна вэ?

    Хуулийн төсөлд манай холбооноос ажлын хэсэгт орсон байгаа. Гол санал нь барилгын салбарын төрийн төвлөрлийг багасгаж, төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх саналыг оруулж байгаа.

Холбоотой мэдээ