Шинэ барилгад хаяг авахад бүрдүүлэх зүйлс

Шинэ барилгад хаяг авахад бүрдүүлэх зүйлс
      Нийслэл хотод шинээр барилга байшин барьж ашиглалтанд оруулахад Засаг даргын тамгын газраас албан ёсны хаягтай болохыг шаарддаг. Иймд шинээр барьж босгож буй барилгадаа хаяг авахад нь туслах зорилгоор нэгэн зөвлөмжийг хүргэж байна.
 Шинэ барилга байгууламжид хаяг авахад тийм ч төвөгтэй бус бөгөөд Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар ажлын 3-5 хоногт шийдэж өгдөг.
Хамгийн чухал нь албан ёсны хаяг авахад шаардлагатай бичиг баримтыг зөв бүрдүүлж өгөх нь зүйтэй. Шинээр барьж байгаа барилга байгууламж нь 30-аас доошгүй хувийн гүйцэтгэлтэй байх шаардлагатай бөгөөд барилгын дугаар хүссэн тусгай өргөдлийн маягтыг бөглөх хэрэгтэй. Хүсэлтээ Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт гаргаснаас барилга байгууламжид хаяг олгоно. Түүнчлэн инженерийн барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг, батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний хуулбар, газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зургийн хуулбар болон тухайн үйлчилгээг авсны төлбөр болох 20879 төгрөгийг авч очих шаардлагатай. Үүнийг хүснэгтээр үзүүлбэл:
Бүрдүүлэх материалын нэр Материал бүрдүүлэхэд хандах газар Материал бүрдүүлэхэд авч очих бичиг баримт
1 Барилгын дугаар хүссэн өргөдлийн маягт   Дагалдах файлыг бөглөсөн байх
2 Инженерийн барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг /файлаар/ Мэргэжлийн Барилгын зургийн компани  
3 Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний хуулбар Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөг байр зүйн зургийн стандартын дагуу гүйцэтгүүлж авч ирнэ.
4 Газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зургийн хуулбар Дурын хувилагчаар олшруулж болно  
5 Үйлчилгээний үнэ төлсөн баримт Дурын банкинд Нийслэлийн төрийн сан банк 200051054 тоото данс  
 
 

Холбоотой мэдээ