Бага зайд тохирох өвөрмөц орнууд

Бага зайд тохирох өвөрмөц орнууд
     Гэрт зайлшгүй  шаардлагатай хэр нь багагүй талбайг эзэлдэг тавилга бол ор .
Сүүлийн үед ашиглалтанд орж байгаа орон сууцны барилгуудын зай талбай ихэвчлэн бага байгаа болохоор тэр биз  “ганц ор тавиад гэр дүүрчлээ” гэх хүмүүс олон таардаг. Иймд орыг бага зайд хэрхэн оновчтой байрлуулж болохыг харуулсан хэд хэдэн загварыг танилцуулж байна.  

Холбоотой мэдээ