Тэнгэр баганадсан барилгуудын бодит үнэн

Тэнгэр баганадсан барилгуудын бодит үнэн
        Хөгжилтэй орнууд дэлхийн хамгийн өндөр барилга хэмээх сүрлэг хэргэм бүхий тэнгэр баганадсан барилга барьж анхаарал татахуйц тоо хэмжээ гарган чимээгүй өрсөлддөг нь нууц биш.  Үндсэндээ ийм сүрлэг барилга, байгууламж барих асуудал инженерийн ур ухаан, их хэмжээний мөнгө шаарддаг.
       Гэтэл барилгын өндрийг нэмэгдүүлэхэд нэгэн зальжин аргыг хэрэглэдэг байна. Барилгын өндрийг нэмэгдүүлэх хуурмаг аргын нэг бол шовх орой юм.  Бүхэл бүтэн давхар бус орой тавьснаар өндөр зардал, инженерийн нарийн ухаан гаргах шаардлагагүй болдог. Анх 1930-иад оноос эхтэй энэ байдалд өндөр барилгуудын хэдэн хувийг шовх орой эзэлж буй нарийн судалгаа, тоо баримт байдаггүй байна.


       Харин Өндөр Барилга, Хотын Хөгжлийн Зөвлөл хэмээх ашгийн бус нэгэн байгууллага дэлхийн өндөр барилгуудын индекс судалгааг гаргажээ. Тэдний судалгаагаар дэлхийн хамгийн өндөрт тооцогдож буй барилгуудын 60 хувь нь хоосон өндөр гэж нэрлэсэн шовх орой тавих аргыг ашиглажээ.


       Жишээлбэл: Дэлхийн хамгийн өндөрт тооцогдох Бурж Халипа нь нийт 830 метр үүний  244 метрийг шовх орой эзэлдэг байна.  Тухайн 244 метр өөрөө барилга байсан бол европын 11-д орох өндөр барилга болох байсан гээд бод доо.  Гэтэл Арабын Бурж Ал Араб хэмээх барилгын 39 хувь нь хоосон өндөр  байна.  Та бүхэн дээрх зурагнуудаас барилгын үндсэн их бие, оройг нь харьцуулан харна уу.  

Холбоотой мэдээ