2013 онд Улсын комисс хүлээн авсан орон сууцны судалгаа

2013 онд Улсын комисс хүлээн авсан орон сууцны судалгаа

 
ОРОН СУУЦНЫ СУДАЛГАА
Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас гаргасан 2013 онд Улсын комисс хүлээн авсан нийт орон сууцны талаарх мэдээллийг ашиглан дараах судалгааг боловсрууллаа.
Судалгаанаас харахад 2013 онд Нийслэлийн хэмжээнд нийт 16 818 айлын 178 орон сууцыг Улсын комисс хүлээн авч ашиглалтанд оруулсан байна. Тэдгээрийг дүүрэг тус бүрээр гаргахад:

  
Дээрх графикаас Хан-Уул, Баянзүрх дүүргүүдэд хамгийн их орон сууц ашиглалтанд орсон нь тодорхой харагдаж байна. Энэ нь төр засаг, салбар хариуцсан яамнаас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөртэй шууд холбоотой гэж хэлж болох юм.
Судалгаанаас үзэхэд хотын төвийн Сүхбаатар, Баянгол дүүрэгт байрлах орон сууцны үнэ харьцангуй өндөр байгаа бол Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүрэгт хамгийн бага үнэтэй байна. Иргэд орон сууц сонгохдоо үнийг чухалчлахаас илүүтэй сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгтэй ойр байршил, цэвэр агаар, гадна талбайн тохижилт ногоон байгууламжийг харгалзан үзэж худалдан авах сонирхол их болж, түүнийг дагасан эрэлт илүү байгаатай холбоотой.
2013 онд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн орон сууц, айлын тоогоор дараах компаниуд тэргүүлж байгааг жагсаалтаар харуулав.
Хамгийн их орон сууц захиалагч байгууллага:
Захиалагч байгууллага Орон сууц айлын тоо
1 Пума рийл Истэйт ХХК 1612
2 Хан хур холдинг ХХК 1274
3 Иргэн Ц.Даваасүрэн 640
4 МД ТОФ ХХК 576
5 Орчлон констракшн ХХК 380
 
Хамгийн их орон сууцны зураг төсөл гаргасан байгууллага:
Зураг төслийн байгууллага Орон сууц айлын тоо
1 Орхон констракшн ХХК 1657
2 Номун харш ХХК 1274
3 Эдшил ХХК 1125
4 Эрэл ХХК 856
5 Энэ ХХК 730
 
Хамгийн их орон сууц барьж гүйцэтгэсэн байгууллага:
Гүйцэтгэгч байгууллага Орон сууц айлын тоо
1 MCS property ХХК 1612
2 Миний сайншанд ХХК 1274
3 Тайгам Алтай ХХК 640
4 МД ТОФ ХХК 576
5 Бэрэн групп ХХК 516
 
Дээрх хүснэгтээс харахад үйл ажиллагааны чиглэлээр нь:
  • Захиалагч байгууллага
  • Зураг төслийн байгууллага
  • Гүйцэтгэгч байгууллагуудыг сонгон авч эдгээрээс 2013 онд хамгийн их орон сууцны айлын тоог шалгуур үзүүлэлт болгон тус бүрд нь 5 байгууллагыг шалгаруулсан.
Энэхүү бүтээн байгуулалт нь Засгийн газар, БХБЯамнаас хэрэгжүүлж эхэлсэн.
  • Орон сууцны ипотекийн 8%-ийн зээл
  • Барилгын материал үйлдвэрлэгчдэд зээл
  • Барилгын материал импортлогчдод хөнгөлттэй зээл
  • Дуусаагүй барилгуудад зээл
  • Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дамжлагыг цөөрүүлсэн
  • Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт зэрэг төсөл хөтөлбөрүүдийн үр дүн харагдаж байна.
Иймд барилгын салбарыг дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах дэд хөтөлбөрүүд цаашид хэвийн үргэлжилвэл 2014 онд 40 000 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулах бүрэн боломжтой юм.
 

Холбоотой мэдээ