Барилга барихад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

Барилга барихад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
Зөвлөх үйлчилгээний "Американ стандарт" ХХК-аас барилга барих гэж байгаа, төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа ААН, иргэддээ зориулсан зөвлөмж болох барилга барихад шаардлагатай бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалтыг хүргэж байна.
Аливаа барилгын төслийн ажлыг гүйцэтгэхэд олон байгууллагаас маш  их бичиг баримт бүрдүүлж, зөвшөөрөл гарын үсгүүд авдаг. Та бүхэндээ газар эзэмших хүсэлт гэргэхээс эхлээд барилга улсын комисст ашиглалтанд өгч, СӨХ-д хүлээлгэн өгөх хүртэл процессийг хүргэхийг зорьлоо.

Газар эзэмших хүсэлт гаргахад
 бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
 1. Газар олгох Засаг даргын захирамж гаргах
 2. Газар эзэмших гэрчилгээ олгох,
 3. Газрын байршлын кадастрын зураг хийх
 4. Газар эзэмших гэрээ байгуулах
 5. : Дээрх материалыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны II байрны        ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ-д өгснөөр хариуг ажлын 7-14  хоногт багтаан тус байгууллагын архитектор хот төлөвлөлтийн газраас олгоно.
Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авахад
бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

 
 1. Газар олгох Засаг даргын захирамж хуулбар
 2. Газар эзэмших гэрчилгээ /нотариат/
 3. Газрын байршлын кадастрын зураг /нотариат/
 4. Газар эзэмших гэрээ /нотариат/
 5. Хувь хүн өргөдөл, иргэний үнэмлэх /Нотариат/ албан тоот ( албан байгууллага )
Тайлбар: Дээрх материалыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны II байрны        ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ-д өгснөөр хариуг ажлын 7-10  хоногт багтаан тус байгууллагын архитектор хот төлөвлөлтийн газраас олгоно.
Эскиз зураг батлуулалахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
 1. Газар олгох Засаг даргын захирамж хуулбар
 2. Газар эзэмших гэрчилгээ хуулбар,
 3. Газрын байршлын кадастрын зураг хуулбар
 4. Газар эзэмших гэрээ хуулбар
 5. Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт хуулбар
 6. Эскиз зураг 3-н хэмжээст зураг CD-ны хамт
 7. Хувь хүн өргөдөл, албан тоот ( албан байгууллага )
 8. : Дээрх материалыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны II байрны ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ-д өгснөөр хариуг ажлын 3-5  хоногт багтаан тус байгууллагын архитектор хот төлөвлөлтийн газраас олгоно.
 
Техникийн нөхцөлүүд авахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
УСУГ-ын техникийн нөхцөл
 1. Техникийн нөхцөл хүссэн хүсэлт / усны хэрэглээгээ тодорхой бичнэ /
 2. НЗД-ын барилга барих зөвшөөрөл олгосон захирамж эсвэл мэдэгдэл / хуулбар /
 3. Дээрхи захирамжийн дагуу газар олголтын схем / хуулбар /
 4. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар / хуулбар /
 5. Дулааны техникийн нөхцөл / хуулбар /
 6. Хэрэв уг хэрэглэгчийн байршил орон сууцны хороолол дотор бол ОСНААУГ “аас техникийн нөхцөл авсан байх.
 7. : Дээрх материалыг бүрдүүлэн  Монгол улс Улаанбаатар хот
  Баянзүрх дүүрэг Токиогийн гудамж-5 УСУГ  Харилцах хаяг www.usugub@yahoo.com
Дулааны техникийн нөхцөл
 
 1. Албан бичиг өргөдөл
 2. Техникийн нөхцөл олгогчоос өгсөн тодруулах хуудсын бүрдэл. / нэгдүгээр хавсралт /
 3. Тухайн нутаг дэвсгэрт зориулж гаргасан Засаг даргын “Барилгын байршил тогтоомж, газар ашиглуулах эрх олгох ” тухай захирамж, шийдвэр
 4. Мэргэжлийн комиссын хурлын шийдвэр буюу байршлын схем
 5. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
 6. Дулааны ачаалал хэрэглээг тооцсон тоо хэмжээ
Тайлбар: Дээрх материалыг бүрдүүлэн Дулааны үйлчилгээний 1 дүгээр алба (Баянгол, Сонгинохайрхан, Хан-Уул)  Утас: 75753047,76763030-220 
Дулааны үйлчилгээний 2 дугаар алба (Баянзүрх, Чингэлтэй, Сүхбаатар)     Утас: 75753047,76763030 -219 
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР:
Техникийн нөхцөл хүссэн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох материалын дагуу техникийн комиссын хуралд оруулж танилцуулна.
Утас: 75753047,76763030-265
 
МЦХ-ны техникийн нөхцөл
 
 1. Техникийн нөхцөл хүссэн хүсэлт
 2. НЗД-ын барилга барих зөвшөөрөл олгосон захирамж эсвэл мэдэгдэл / хуулбар /
 3. Дээрхи захирамжийн дагуу газар олголтын схем / хуулбар /
 4. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар / хуулбар /
 
 • : Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн  "МОНГОЛ ШУУДАН" ТӨХК       Сүхбаатарын талбай - 9, ЧД 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, Ш/Х-1106, Улаанбаатар-15160, Монгол улс
 Холбогдох утас: Лавлах 18001613       Факс: (976)-11-330788                          Цахим шуудан:info@mongolpost.mn
УБЦТС-ын техникийн нөхцөл
 1. Цахилгаан сүлжээнд холболт хийлгэхийг хүссэн албан бичиг, өргөдөл
 2. Газрын гэрчилгээний хуулбар / эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхтэй газрын /
 3. Байршил кадастрын зураг
 4. Улаанбаатар хотын ерөнхий архитекторын баталсан барилгын архитектор төлөвлөлтийн даалгавар, эх зураг / Эскиз /
 5. УБЦТС ХК-иас олгосон “Тодруулах хуудас”-т техникийн нөхцөл авах болсон шаардлага, харилцах утасны дугаар, суурилуулах тоноглолын хүчин чадал, цахилгаан хангамжийн зэрэглэл зэргийг тусгасан байна.
 6. Орон сууцны байранд үйлчилгээ явуулах бол сууцны зориулалт өөрчилсөн тухай захирамж, батлагдсан зураг, ОСНААУГ-аас авсан тодруулга.
 7. Сүлжээнд шинээр болон шинэчлэгдэн холбогдохыг хүссэн хэрэглэгч өөрийн обьектын тухай албан ёсны мэдээллийг “Тодруурлах хуудас”-т бичсэн байх.
Тайлбар: Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн Техникийн нөхцөл олгох холболтын инженерүүдтэй ажлын өдрүүдэд 09:00 - 18:00 цагийн хооронд 341892 дугаарын утсаар холбогдож мэдээлэл, зөвлөгөө авах боломжтой.
УБЦТС ХК-ийн техникийн нөхцөл олгох комиссын хурлаар хэлэлцээд олгохоор шийдвэрлэсэн техникийн нөхцөлийг Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянгол дүүрэгт харьяалагдах бол Баруун түгээх төвөөс, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүрэгт харьяалагдах бол Зүүн түгээх төвөөс,  Налайх дүүрэг, Төв аймгийн Зуунмод сумынх бол компанийн төв байрны 103 тоотоос өгнө.

Ажлын зураг хийлгэх үүнд:
 • Эскиз зураг
 • Барилга архитекторын зураг
 • Барилга бүтээцийн зураг
 • Гадна цахилгааны зураг
 • Дотор цахилгаан, гэрэлтүүлэг, холбоо дохиололын зураг
 • Гадна  цэвэр бохир ус, халаалтын зураг
 • Дотор цэвэр бохир ус, халаалтын зураг
 • Агаар сэлгэлтийн зураг
 • Бусад дэд станц, байгууламжын зураг.
 • Эдийн засгийн тооцоо
Тайлбар: Тухайн зураг төсөл хийлгэж байгаа албан байгууллагад хандана

Барилгын зураг төсөлд магадлал хийх экспертизээр батлуулах
 1. Инженер геологийн дүгнэлт эх хувь “Эрх бүхий байгуулагаар баталгаажсан ”
 2. Техникийн нөхцөлүүд эх хувь
 3. НЗД-ын барилга барих зөвшөөрөл олгосон захирамж эсвэл мэдэгдэл / эх хувь/
 4. Дээрхи захирамжийн дагуу газар олголтын схем кадастрын зураг /эх хувь/
 5. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар / эх хувь /
 6. Газар эзэмших гэрчилгээ / эх хувь /
 7. Барилга эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл / эх хувь /
 8. Ажлын зураг бүгд / эх хувь /
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох
 
1. Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл, албан бичиг /захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч/
2. Гүйцэтгэгч байгууллагын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /тухайн ажлыг гүйцэтгэх хүрээнд тохирсон/
3. Зураг төслийн байгууллагатай хийсэн зохиогчийн хяналтын гэрээ
4. Барилга байгууламжийн угсралтын ажилд захиалагчийн техникийн хяналт гүйцэтгэх гэрээ
5. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллагатай хийсэн гэрээ
6. Барилга хариуцан бариулах инженер, даамал томилсон тушаал, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, болон сургалтын гэрчилгээ
7. Газар олголтын шийдвэр, ашиглах, эзэмших гэрээ, гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
8. Инженер-Геологийн дүгнэлт
9. Батлагдсан эскиз зураг, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
10. Техникийн нөхцөлүүд /дулаан, цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир ус/
11. Зураг төсөлд хийгдсэн магадлалын ерөнхий дүгнэлт /хавсралтын хамт/
12. Магадлал хийгдсэн тухайн барилга байгууламжийн иж бүрэн ажлын зураг төсөл / гал түймэртэй тэмцэх газартай зөвшөөрөлцсөн /
13. Ажил гүйцэтгэх үеийн талбайн зохион байгуулалтын зураг, өргөх  байгууламжийг ажиллуулах зөвшөөрөл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын болон кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагааг хариуцагчийг томилсон гүйцэтгэгч байгууллагын тушаал
14. Байгаль орчны үнэлгээ /шаардлагатай барилга байгууламжид/
 
· Бусад анхаарах зүйл
1. Дутуу материал ирүүлсэн хугацааг тооцохгүй
Жич: Дээрх материалыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны II байрны        ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ-д өгснөөр хариуг ажлын 7-14  хоногт багтаан тус байгууллагын архитектор хот төлөвлөлтийн газраас олгоно.

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллах

· Бүрдүүлэх материал
 
1. Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл, албан бичиг /захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч/
2. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл
3. Гүйцэтгэгч байгууллагын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /тухайн ажлыг гүйцэтгэх хүрээнд тохирсон/
4. Зураг төслийн байгууллагатай хийсэн зохиогчийн хяналтын гэрээ, нэгдсэн дүгнэлт
5. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллагатай хийсэн гэрээ
6. Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх гэрээ, гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/
7. Батлагдсан эскиз зураг, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
8. Техникийн нөхцөлүүд /дулаан, цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир ус/
9. Зураг төсөлд хийгдсэн магадлалын ерөнхий дүгнэлт /хавсралтын хамт/
10. Магадлал хийгдсэн тухайн барилга байгууламжийн иж бүрэн ажлын зураг төсөл /гал түймэртэй тэмцэх газартай зөвшөөрөлцсөн /
11. Лифтний магадлалын дүгнэлт
12. Барилгын гүйцэтгэгч тухайн барилга байгууламжийн чанар, аюулгүй байдлыг хариуцсан талаархи баталгаа
13. Захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч байгуулагууд барилга байгууламжийн угсралт, тоног төхөөрөмжийн ажлын чанарыг хамтран шалгасан гүйцэтгэлийн акт (УББ 12-01-01)
14. Барилга угсралтын ажлын акт /М1-М48/
Тайлбар: Дээрх материалыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны II байрны ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ-д өгснөөр хариуг 30-35 хоногт багтаан тус байгууллагын Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хяналтын албанаас олгоно.
 
Зохих албан байгууллагад ашиглалтыг хариуцуулан өгөх
 
Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт үнэ төлбөргүй шилжүүлэх хүсэлт гаргасан иргэд , аж ахуй нэгж , байгууллагаас бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт.
 • Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн зураг, схем, шахаж шалгасан болон ил, далд ажлын акт.
 • Заагийн зураг ОСНААГ-с авна.
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаас авсан техникийн нөхцөлүүд
 • Тухайн эд хөрөнгийг хаана үйлдвэрлэсэн, техникийн үзүүлэлтийн тодорхойлолт, материалын сертификат, стандартын шаардлага хангасан болохыг нотлох баримт бичиг
 • Гадна цахилгааны түгээх шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ХК-д хүлээлгэж өгсөн акт
 • Тухайн эд хөрөнгө нь цахилгаан эрчим хүч хэрэглэдэг бол цахилгааны нөөц тэжээл / кабельтай байх /
 • Оршин суугчид болон эзэмшигч байгууллагууд нь УСУГ, УБДС ХК, УБЦТС ХК болон бусад холбогдох газруудад авлага өглөггүй гэсэн тооцоо нийлсэн акт, албан бичиг.
 • Барилга байгууламж тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвийг үнэ төлбөргүй шилжүүлэх тухай албан бичиг / Орон сууцанд амьдарч буй иргэд байгууллагын наториатаар баталгаажуулсан хүсэлт, албан бичиг /
 • Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээг ашиглалтанд хүлээж авсан комиссын акт.
 • Тухайн нутаг дэвсгэрийн ашиглалт хариуцсан мэргэжлийн тус нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн ашиглалтыг хариуцахыг зөвшөөрсөн албан бичиг.
 • Хөрөнгө оруулагч хүсэлт гаргахдаа тухайн нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, байгууламжийн техник ашиглалтын түвшинг тогтоосон дүгнэлтийг гаргуулсан байх шаардлагатай.
 
Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүй шилжүүлж буй хөрөнгийн жагсаалт
 •  
Хөрөнгийн нэр Ашиглалтанд орсон огноо Хэмжих нэгж Тоо ширхэг Марк үзүүлэлт Ашиглалтын түвшин
 1.  
           
 1.  
           
 1.  
           
 1.  
           
Утас: 320248    Факс: 320248
 
УБЦТСүлжээ ХК-д гадна кабель шугам хүлээлгэж
өгөхөд бүрдүүлэх материал
 1. Техникийн нөхцөл
 2. Нийслэлийн засаг даргын захирамж
 3. Тухайн обектын байршлын зураг кадастр
 4. ТП дэд станцын толгой дээр холбосон зураг
 5. Гадна кабель шугамыг хотын тоон сүлжээнд оруулсан зураг CD хамт
 6. Гадна цахилгааны зураг
 7. Гадна кабель шугамын ил далд ажлын акт
 8. Гадна кабель шугамын ил далд ажлын актын фото зураг
 9. Иргэн болон албан байгууллагын өргөдөл албан тоот
 10. Ерөнхий шитний толгойн холболтын фото зураг
 11. Аянга зайлуулагч хийсэн акт
 12. Тоноглолын туршиж шалгасан акт
 13. Газардуулгын акт
 14. Улсын комисс хүлээн авсан акт
 • Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн Техникийн нөхцөл олгох холболтын инженерүүдтэй ажлын өдрүүдэд 09:00 - 18:00 цагийн хооронд 341892 дугаарын утсаар холбогдож мэдээлэл, зөвлөгөө авах боломжтой.
  УБЦТС ХК-ийн техникийн нөхцөл олгох комиссын хурлаар хэлэлцээд олгохоор шийдвэрлэсэн техникийн нөхцөлийг Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянгол дүүрэгт харьяалагдах бол Баруун түгээх төвөөс, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүрэгт харьяалагдах бол Зүүн түгээх төвөөс,  Налайх дүүрэг, Төв аймгийн Зуунмод сумынх бол компанийн төв байрны 103 тоотоос өгнө.
 
УБЦТСүлжээ ХК-ны ХҮТ-д ашиглалтыг хүлээлгэн өгөх
 
 1. Техникийн нөхцөл
 2. Нийслэлийн засаг даргын захирамж
 3. Тухайн обектын байршлын зураг кадастр
 4. ТП дэд станцын толгой дээр холбосон зураг
 5. Гадна кабель шугамыг хотын тоон сүлжээнд оруулсан зураг CD хамт
 6. Гадна цахилгааны зураг
 7. Гадна кабель шугамын ил далд ажлын акт
 8. Гадна кабель шугамын ил далд ажлын актын фото зураг
 9. Иргэн болон албан байгууллагын өргөдөл албан тоот
 10. Ерөнхий шитний толгойн холболтын фото зураг
 11. Аянга зайлуулагч хийсэн акт
 12. Тоноглолын туршиж шалгасан акт
 13. Газардуулгын акт
 14. Оршин суугчидын үл хөдлөх эрхийн гэрчилгээ         
 15. Тоолуурын гэрчилгээ
 16. Улсын комисс хүлээн авсан акт
 17. Гадна кабель шугам хүлээн авсан акт
 • Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн Техникийн нөхцөл олгох холболтын инженерүүдтэй ажлын өдрүүдэд 09:00 - 18:00 цагийн хооронд 341892 дугаарын утсаар холбогдож мэдээлэл, зөвлөгөө авах боломжтой.
  УБЦТС ХК-ийн техникийн нөхцөл олгох комиссын хурлаар хэлэлцээд олгохоор шийдвэрлэсэн техникийн нөхцөлийг Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянгол дүүрэгт харьяалагдах бол Баруун түгээх төвөөс, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүрэгт харьяалагдах бол Зүүн түгээх төвөөс,  Налайх дүүрэг, Төв аймгийн Зуунмод сумынх бол компанийн төв байрны 103 тоотоос өгнө. 
 

Холбоотой мэдээ