Барилгын зөвшөөрлийг 14 хоногт олгоно

Холбоотой мэдээ