Барилга захиалагчийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлнэ

Холбоотой мэдээ