89.6 тэрбум төгрөгийн зээлийг шинээр олгоод байна

89.6 тэрбум төгрөгийн зээлийг шинээр олгоод байна

     8%-ийн зээл хүсэгчдийн тоо өдөр бүр нэмэгдэж байна. Өмнөолгогдсон ипотекийн зээлээс 772.7 тэрбум төгрөгийн зээлийг дахин санхүүжүүлэх хүсэлт банкуудад иржээ. Эдгээр хүсэлтээсбанкууд 12568 иргэний хүсэлтийг бүрэн шийдвэрлэж, орон сууцны ипотекийн 359.6 тэрбум төгрөгийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, орон сууцны зээлийн хүүг 8 хувьд шилжүүлсэн байна.

     Иргэд 176.8 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр авах хүсэлт гаргаснаас банкууд 1788 иргэнд 89.6 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгожээ.

Холбоотой мэдээ