Борлуулалтын урамшуулалын хөтөлбөрөө танилцуулж байна

Борлуулалтын урамшуулалын хөтөлбөрөө танилцуулж байна

Масс их хэмжээний захиалгад хөнгөлөлт үзүүлэх нөхцөл

Хот дотор хүргэлт үнэгүй- /Нэг удаагийн худалдан авалтаар 3 тн-20 тн барааг бэлэн мөнгөөр авахад/

3% хөнгөлөлтийн урамшуулал- /Нэг удаагийн худалдан авалт хийх захиалгын хэмжээ нь 20 тн-40 тн хүртэл /

5% хөнгөлөлтийн урамшуулал- /Нэг удаагийн худалдан авалт хийх захиалгын хэмжээ нь 41 тн-оос дээш байхад/

Зуучлагчийг урамшуулах тусгай санал: Дараах үнийн дүн бүхий төмөр бараа худалдан авахад зуучилсан зуучлагчдыг харгалзах хувиар урамшуулна.

10 сая-50 сая хүртэлх худалдан авахад 0,5%

51-150 сая хүртэлх худалдан авахад 1%

150 саяас дээшхи худалдан авахад 1,5%

Холбоотой мэдээ