77.4 тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлийг шинээр олгоод байна

77.4 тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлийг шинээр олгоод байна

  8%-ийн зээлийг иргэдэд олгож эхлээд багагүй хугацаа өнгөрлөө. Өмнө олгогдсонипотекийн зээлээс 771.3 тэрбум төгрөгийн зээлийг дахин санхүүжүүлэх хүсэлт банкуудад ирсэн байна. Үүнээс банкууд 11925 иргэний хүсэлтийг бүрэн шийдвэрлэж, орон сууцны ипотекийн 338.8 тэрбум төгрөгийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, орон сууцны зээлийн хүүг 8 хувьд шилжүүлсэн байна.

      Иргэд 167.6 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр авах хүсэлт гаргаснаас банкууд 1562 иргэнд 77.4 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгожээ.

Холбоотой мэдээ