Барилгын талбай ямар байх ёстой вэ?

Барилгын талбай ямар байх ёстой вэ?

     Америкийн нийслэлВашингтон ДС хот  дэх барилгын талбай нь хэдэн зураг дарав. Угбарилгын талбай нь 1-3 давхар барилгууд шигүү төлөвлөгдсөн гудамжинд хязгаарлагдмал орон зайтай газар байршиж байгаа бөгөөд барилгын хэмжээ ойролцоогоор 18х18. Ерөнхийдээ Вашингтон ДС дэх барилгуудын төлөвлөлт хөндлөн болон босоо гудамжуудаар хуваагдаж блокуудад хуваагдсан байх ба барилгууд нь ихэвчлэн 1940-оноос хойшхи хоёроос гурван давхар, хана, ханаараа нийлсэн тоосгон хана, модон хучилт бүхий, шувуун нуруу нь хийц бүхий 1 болон 2-6 хүртэл айлын барилга байгууламжууд зонхилно.

      Уг хот нь өөрөө 1760 онд шаваа тавьсан бөгөөд дэлхийн “ахмад” хотуудын нэг болох тул барилга байгууламжууд нь ерөнхийдөө хуучны барилга байгууламжууд байдаг. Гэхдээ зохион байгуулалтын хувьд олон удаагийн дахин төлөвлөлтийн дагуу сайтар зохион байгуулагдсан хот юм. Шинээр барилга байгууламж барих газар байхгүй болсон тул голцуу хуучин барилгуудыг нурааж шинэ барилга байгууламжуудыг барьж байгаа ба сүүлийн үед төмөр бетон болон металл каркас холимог хийц бүхий 20 хүртэл давхар орон сууцны барилгууд ихээр баригдах болсон.

Холбоотой мэдээ