Барилга угсралт, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийтлэг журам шинэчлэгдлээ

Барилга угсралт, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийтлэг журам шинэчлэгдлээ

     Барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд барилгын талбай дээр хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг дээд зэргээр мөрдөн ажиллах хэрэгтэй юм.

     Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 06 дугаар сарын 28 өдрийн 75 дугаар тогтоолын хавсралтаар шинэчлэн батлагдсан “Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангах асуудлыг зохицуулах нийтлэг журам”-ыг хүргэж байна.

     “Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангах асуудлыг зохицуулах нийтлэг журам”-ыг ЭНД дарж үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ