Монголбанк иргэдийн асуултанд хариулав

Монголбанк иргэдийн асуултанд хариулав

Иргэн С.Төгөлдөр: Зарим банкууд зээлээ 8 хувь руу шилжүүлэхэд 1 хувийн шимтгэл авна гэж байна. Гэтэл зарим нь шимтгэл авалгүйгээр шууд шилжүүлж байна. Энэ тал дээр танайхаас зохицуулалт байдаггүй юм уу?

-              Монголбанк холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу банкны дотоод үйл ажиллагаанд оролцохыг хориглосон байдаг. Банкны үйлчилгээний шимтгэл, хураамжийн асуудал дээр одоогоор Монголбанкнаас хязгаарласан аливаа зохицуулалт байхгүй байгаа. Харин Монголбанк банкуудын шимтгэл хураамжийн нөхцлийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангуулах чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байна. Бүх банкуудын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой шимтгэл, хураамжийн төрөл, хэмжээг нэгтгэн харуулж, харилцагчдад харьцуулсан мэдээллийг хүргэхийг зорьж байна. Ингэсэн тохиолдолд харилцагчид уг мэдээлэлд үндэслэн үйлчлүүлэх банкаа сонгох боломжтой. Үүний үр дүнд зах зээлийн өрсөлдөөний зарчмаар банкуудын ялгаатай байгаа шимтгэл, хураамжийн нөхцөл ижил түвшинд хүрнэ.

-   Иргэн Э.Саранчимэг: 80м2-аас дээш талбайтай бол ипотекийн 8 хувьд шилжих боломжгүй гэж журманд заасан байсан. Манай гэр бүлийн хувьд 95м2 орон сууцны зээлтэй тул хамрагдах боломжгүй болоод байна. Энэ нөхцлөө эргэж харж болохгүй юу?

-              Хөтөлбөр эхлээд долоо хонож байна. Уг хөтөлбөрийн ерөнхий журам болох Засгийн газраас баталсан “Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий журам”-д орон сууцны нийт талбайн хэмжээ 80м2-аас доошгүй байх ёстой гэж заасан. Тэгэхээр засгаас баталсан энэ журмаа бариад явна. Цаашид явцын дунд засч сайжруулах зүйл байгааг үгүйсгэхгүй. Засгийн газраас ч үүнийг анхаарч зохих арга хэмжээг авах байх.

-    Иргэн О.Төгсжаргал: Би 2 сарын өмнө банкнаас зээл авсан. 8 хувьруу шилжих гэтэл 6 сарын турш зээлээ төлөөгүй гэсэн шалтгаанаар шилжүүлэхгүй байна. Би яаж хамрагдах вэ?

-               Монголбанк “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, өмнөх зээлийг дахин санхүүжүүлэхэд тавигдаж байсан 6 сарын зээлийн түүх, хэвийн төлөлттэй байх гэсэн заалтыг хүчингүй болгосон. Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийг банкууд 2013 оны 6 дугаар сар 20-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж байгаа.

-    Иргэн Н.Нарантунгалаг: Би 2011 онд ипотекийн зээл авсан. Гэтэл 8 хувь руу зээлээ шилжүүлье гэтэл анх бүрдүүлж байсан материалыг бүгдийг дахин бүрдүүлэхийг шаардаж байна. Яагаад өмнө өгсөн бүрдүүлсэн материалыг дахин бүрдүүлэх ёстой вэ?

       -  Өмнө олгосон зээлийг дахин санхүүжүүлэх явцад банк тухайн зээлдэгчийн хувьд шаардлагатай гэж үзсэн материалыг шинэчлэн бүрдүүлэх юм. Учир нь орон сууцны зээл нь урт хугацаатай байдаг учир зээлдэгчийн мэдээлэл хуучирсан, өөрчлөгдсөн байдаг, нөгөө талаар одоогийн энэхүү шинэ тогтолцооны хувьд орон сууцны ипотекийн зээлийг үнэт цаасжуулах замаар зээлийн эх үүсвэрийг дахин бий болгох үйл явц явагдах тул үнэт цаасжуулалт хийхэд шаардагдаж буй баримт бичгийн бүрдэл бүрэн байх нь чухал юм.

Холбоотой мэдээ