Барилгын салбарт төрөөс авч хэрэгжүүлж буй бодлого

Барилгын салбарт төрөөс авч хэрэгжүүлж буй бодлого

    Барилга, хот байгуулалтын салбарын хөрөнгө оруулалт нь 2012 онд улсын төсвийн нийт хөрөнгө оруулалтын 4.8%-ийг эзэлж байсан бол 2013 онд 12 хувийг эзэлж, салбарын 2013 оны хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өмнөх оныхоос 2.3 дахин өссөн гэсэн дүн мэдээлэл гарчээ.

    Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд хэд хэдэн томоохон зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.

     2013 онд тус яамнаас барилгын салбарын үндэсний стандартын шинжлэх ухаан, техникийн түвшингийн улсын үзлэгийг явуулсан бөгөөд цаашид барилгын норм, нормативын баримт бичиг, стандартуудыг шинэчлэн боловсруулах, Евростандартад шилжүүлэх хөтөлбөр боловсруулан холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Мөн барилгын төсөв, үнэ бүрдэлтийн тогтолцоог сайжруулахаар Ерөнхий сайдын захирамжаар ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна.

БХБ-ын сайд Ц.Баярсайхан "Барилгын салбарт төрөөс авч хэрэгжүүлж буй бодлог" илтгэлийн ЭНД дарж уншина уу!

Холбоотой мэдээ