Орон сууцтай холбоотой гомдол дийлэнхийг нь эзэлж байна

Орон сууцтай холбоотой гомдол дийлэнхийг нь эзэлж байна

      Нийслэлийн Уирдах ажилтнуудын Шуурхай зөвлөгөөнөөр нийслэлийн Онцгой байдлын газраас 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 08.00 цагаас 10 дугаар сарын 13-ны 08.00 цаг  хүртэл  Шуурхай мэдээллийн төвийн 310005 утсанд ирсэн иргэдийн санал, хүсэлт, гомдлын талаар танилцуулсан юм.

      7 хоногийн хугацаанд  иргэдээс 76 санал хүсэлт, гомдол, мэдээлэл ирсэн бөгөөд зохих журмын дагуу ирсэн асуудлыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтад мэдэгдэж  91 хувийг нь шийдвэрлэжээ.

     Нийт өргөдөл, гомдлын хамгийн их буюу 46,6 хувийг Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Сууц өмчлөгчдийн холбооболон орон сууцны чанар, ашиглалттай холбоотойгомдол эзэлж байна.Тиймээс орон сууцтай холбоотой асуудал хариуцсан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд ажилдаа хариуцлагатай хандаж байхыг сануулсан хэрэг болж байна.

Холбоотой мэдээ