Барилгын салбар 154.4%-иар өссөн байна

Барилгын салбар 154.4%-иар өссөн байна

     Засгийн газар болон Монголбанкны хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдийн нөлөөгөөр барилгын салбарын зээлийн өрийн үлдэгдлийн улирлын өсөлт нь 2013 оны 2 дугаар улиралд 61.9 хувьд хүрсэн байна.

      Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтөд голлох нөлөө үзүүлсэн салбаруудын нэг нь барилгын салбар. Энэ оны 2 дугаар улирлын байдлаар барилгын салбар 154.4 хувиар өссөн гэсэн судлагааг гаргажээ.

Орон сууцны санхүүжилттэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү?

Холбоотой мэдээ