“Барилгын цонхны чанар ба хэрэглэгчдийн эрх ашиг” сэдэвт уулзалт, семинар болно

“Барилгын цонхны чанар ба хэрэглэгчдийн эрх ашиг” сэдэвт уулзалт, семинар болно

      Уулзалт семинар 2013.11.13-ны 14 цагт НМХГ-ын 5 давхарт хурлын танхимд болох тул барилгын захиалагч, хөрөнгө оруулагч, зураг төсөл зохиогч, цонх хаалга үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхитэй оролцохыг урьж байна.

       Монголын Цонх хаалга үйлдвэрлэгчдийн холбоо санаачлан БХБЯам, НМХГ, ШӨХТГ, Зураг төсөл эрдэм шинэжилгээний институтын Лаборатори хамтран Нийслэл хотод шинээр баригдаж буй барилгын цонх хаалганы чанарт “Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Барилгын тухай”, “Стандарчилал тохирлын үнэлгээний тухай”, “Аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухай”,“Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах тухай”, “Өрсөлдөөний тухай” хуулиуд болон “Барилгын цонх” Техникийн ерөнхий шаардлага MNS5802:2007, “Барилгын хуванцар(PVC)цонх, хаалга” Техникийн шаардлага MNS5830:2007, “Цонх, хаалганы поливинилхлорид (PVC)хэлбэржүүлсэн цувимал эдлэхүүн” Техникийн шаардлага MNS5874:2007, “Наамал шилэн багц” Техникийн шаардлага MNS4754:2011, “Барилгын хана, цонхны уулзварын угсралтын заадал” Техникийн ерөнхий шаардлага MNS6266:2011 стандартууд, норм дүрэм, дүрэм журмын хэрэгжилтийг шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, мэрэгжлийн заавар зөвлөгөө өгөх үзлэг шалгалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

     Энэхүү үзлэг шалгалтын нэгдсэн дүнг олон нийт болоод барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад танилцуулж цаашид хэрхэн сайжруулах талаар мэдээлэл солилцоно.

Уулзалтанд: БХБЯ, НМХГ, ШӨХТГ, ЗТЭШИ-ын Лаборатори, МЦХҮХолбоо оролцох болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доо дурьдсан утас, И-мэйлээр авна уу?

Утас:460054, 91928731

Имэйл:windows_doors2007@yahoo.com

Холбоотой мэдээ