Залуу-Инженерийн сургалтанд бүртгэж байна

Залуу-Инженерийн сургалтанд бүртгэж байна

ЗАЛУУИНЖЕНЕРИЙН СУРГАЛТ

Сургалтын зорилго: шинэ залуу барилгын инженерүүдийг ажилд бэлтгэх анхан шатны мэдлэг, чадвар, мэдээллийг олгох

Сургалтын хэлбэр: Онол, дадлага,гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын хүрээ: Барилгын инженер мэргэжлээр суралцдаг төгсөх ангийн оюутнууд, шинээр төгсөгчид, ажилд эхлэн орж буй инженерүүд, агуулгын дагуу мэдлэгээ бататгах хүсэлтэй инженерүүд

Сургалтын агуулга:

 Барилгын эрх зүйн орчин

 Барилгын ажил эхлүүлэх, хүлээлгэн өгөх үйл явц

 Барилгын ажлын анхан шатны бүртгэл хөтлөлт

 Барилгын төсөвт өртгийн бүтэц, төсөвт өртгийг тооцох арга

 Барилгын талбайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй

 Барилгын төслийн менежмент

 Барилгын хяналт, шалгалт

 Ажлын байран дахь харилцаа

 Хэмжин шалгах багажууд ашиглах дадлага ажил

Оролцогчдын тоо:   30 хүртэл хүн

Сургалтын хугацаа: 5 өдөр 9.00-17.00 цагийн хооронд

Үргэлжлэх хугацаа: 2013.11.23-28-нийөдрүүдэд

Байршил:                    МБИХ-ны байранд

Сургалтын төлбөр: гишүүн -180.000 төг

                                    гишүүн бус -210.000 төг

Холбоо барих:            утас: 330985 факс: 330986, 94911111     

                                    email: mace-eec@mongol.net

Бүртгэл: 11 сарын 22-ныг дуустал явагдана!

Холбоотой мэдээ