68 байрны дээврийг засах тендер зарлалаа

68 байрны дээврийг засах тендер зарлалаа

            Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн хэмжээнд энэ онд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар орон сууцны 82 байшингийн 70.395 м.кв талбай бүхий дээврийг 3.9 тэрбум төгрөгөөр засварлахаар шийдвэрлэсэн тухай мэдэгдлээ. Одоогийн байдлаар дээрх байрнуудаас 14-ийнх нь дээврийн засварын ажил хийгдэж дуусах шатандаа орсон бол үлдсэн 68 байрны тендерийг Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Худалдан авах ажиллагааны албанаас нээлттэйгээр зарласан байна.

Харин тендер шалгарсны дараагаар байрны дээвэр засварын гүйцэтгэлийг чанартай хийлгэхийн тулд иргэд, Сууц өмчлөгчдийн холбоодыг хорооны Засаг даргаараа дамжуулан хяналт тавихыг дүүргийн удирдлагууд уриалж байгаа юм.

Баянгол дүүрэгт 2013 онд багтааж зайлшгүй хийх шаардлагатай дээврийн их засварын ажлын жагсаалт 

 

Д/д

Сууц өмчлөгчдийн холбооны нэр

Дүүрэг, хороолол

Байрны дугаар

Ажлын тоо хэмжээ м2

1

"Эв Эе-9" СӨХ

   1-р хороо 2-р хороолол

47

1006

2

"Шинэ-Эхлэл" СӨХ

   1-р хороо 2-р хороолол

57

702

3

"Шинэ-Эхлэл" СӨХ

   1-р хороо 2-р хороолол

61

450

4

"Чандмань-3" СӨХ

   2-р хороо 2-р хороолол

66

686

5

"Ундрам" СӨХ

   2-р хороо 2-р хороолол

67-5

269

6

"Хөрш-50" СӨХ

   2-р хороо 2-р хороолол

7-5

1054

7

СӨХ-д харьялагдаагүй

   2-р хороо 2-р хороолол

Ногооны-1

494

8

СӨХ-д харьялагдаагүй

   2-р хороо 2-р хороолол

Ногооны 2

450

9

"Баянгол-51" СӨХ

   3-р хороо 2-р хороолол

51

432

10

"Эрч" СӨХ

   3-р хороо 2-р хороолол

70

1029

11

"Замчдын тосгон" СӨХ

   3-р хороо 2-р хороолол

72

981

12

"Бэрс-2" СӨХ

   3-р хороо 2-р хороолол

71

1771

13

"Дэлгэрэх" СӨХ

  4-р хороо 2-р хороолол

980

14

"Дэлгэрэх" СӨХ

  4-р хороо 2-р хороолол

980

15

"Итгэл-5" СӨХ

  4-р хороо 2-р хороолол

11

1064

16

СӨХ-д харьялагдаагүй

  4-р хороо 2-р хороолол

450

17

"Дэлгэрэх" СӨХ

  4-р хороо 2-р хороолол

980

18

"Оргил-8" СӨХ

 5-р хороо 10-р хороолол

3

686

19

"Оргил 8" СӨХ

 5-р хороо 10-р хороолол

4

645

20

"Оргил 8" СӨХ

 5-р хороо 10-р хороолол

645

21

"Оргил 8" СӨХ

 5-р хороо 10-р хороолол

645

22

"Оргил 8" СӨХ

 5-р хороо 10-р хороолол

6

645

23

"Оргил 8" СӨХ

 5-р хороо 10-р хороолол

8

645

24

"Баянбүрд" СӨХ

 5-р хороо 10-р хороолол

750

25

"Алтан амирлах" СӨХ

 5-р хороо 10-р хороолол

12а

742

26

"Алтан амирлах" СӨХ

 5-р хороо 10-р хороолол

12б

800

27

"Их барилга 45" СӨХ

 5-р хороо 10-р хороолол

45

1560

28

"Өргөө-14" СӨХ

  6-р хороо 10-р хороолол

14а

660

29

"Далт" СӨХ

  6-р хороо 10-р хороолол

40

822

30

"Хан Уул" СӨХ

  6-р хороо 10-р хороолол

25

791

31

"Хан Уул" СӨХ

  6-р хороо 10-р хороолол

22

780

32

"Хан Уул" СӨХ

  6-р хороо 10-р хороолол

24

780

33

"Эрдэнэс" СӨХ

  6-р хороо 10-р хороолол

48а

474

34

"Далт" СӨХ

  6-р хороо 10-р хороолол

17

860

35

"Ган цуваа" СӨХ

  6-р хороо 10-р хороолол

3

380

36

"Дөл 25" СӨХ

  7-р хороо 4-р хороолол

25-р байр 3, 4, 5, 6, 7-р орц

1900

37

"Шарга 12"

  7-р хороо 4-р хороолол

12-р байр 2, 3, 4, 5, 8, 9-р орц

2280

38

"Эв-31,32 СӨХ

  7-р хороо 4-р хороолол

31

1050

39

"Өргөө-144" СӨХ

  7-р хороо 4-р хороолол

33

1377

40

"Орхон 10" СӨХ

  8-р хороо 4-р хороолол

10

405

41

"Тэмүүлэл" СӨХ

  8-р хороо 4-р хороолол

6

685

42

"Галын дөл-13, 14" СӨХ

  8-р хороо 4-р хороолол

13

1033

43

"Бат-Өргөө" СӨХ

  8-р хороо 4-р хороолол

11-р байр 7, 8-р орц

720

44

"Шигтгээ-Үүд" СӨХ

  8-р хороо 4-р хороолол

99

431

45

"Сувд" СӨХ

  9-р хороо 3-р хороолол

 СОТ2-2

441

46

"Анар" СӨХ

  9-р хороо 3-р хороолол

22а

1372

47

"Солонго ай" СӨХ

 12-р хороо 3-р хороолол

1400

48

"Зул" СӨХ

 12-р хороо 3-р хороолол

11

1064

49

"Бат Нэгдэл" СӨХ

 12-р хороо 3-р хороолол

21

1400

50

"Эв Эе-7" СӨХ

 12-р хороо 3-р хороолол

28

686

51

"Баян-өргөө" СӨХ

13-р хороо 3-р хороолол

 2в

1050

52

"Хатан Өргөө" СӨХ

13-р хороо 3-р хороолол

7

724

53

"Гурван-Өндөр" СӨХ

14-р хороо  3-р хороолол

15

331

54

"Гурван-Өндөр" СӨХ

14-р хороо  3-р хороолол

16

331

55

"Гурван-Өндөр" СӨХ

14-р хороо  3-р хороолол

17

331

56

"Эв нэгдэл" СӨХ

14-р хороо  3-р хороолол

20

1350

57

"Чингэлтэй" СӨХ

 15-р хороо 3-р хороолол

23б

1320

58

"Буянт өргөө" СӨХ

 15-р хороо 3-р хороолол

23в байрны 2-р орц

345

59

"Буянт өргөө" СӨХ

 15-р хороо 3-р хороолол

24.1 байрны 1-р орц

345

60

"Дулаанхаан-50" СӨХ

  18-р хороо 4-р хороолол

15

2636

61

"Энхтайван-33" СӨХ

  18-р хороо 4-р хороолол

33

2716

62

"Ардчилал 43" СӨХ

  18-р хороо 4-р хороолол

43

1109

63

"Дулаанхаан-50" СӨХ

  18-р хороо 4-р хороолол

50-р байр 2, 3, 4-р орц

1080

64

"Дэнс-534" СӨХ

19-р хороо 4-р хороолол

54

712

65

"Бат" СӨХ

19-р хороо 4-р хороолол

55

832

66

"Бат" СӨХ

19-р хороо 4-р хороолол

63

951

67

"Хамтын хүч" СӨХ

20-р хороо

МИ-30

468

68

"Хамтын хүч" СӨХ

 20-р хороо

ЭТӨЧ-738

571

 

      

Холбоотой мэдээ