Зөвшөөрөлгүй баригдаж байгаа барилгуудын талаар банк санхүүгийн байгууллагад мэдээлнэ

Зөвшөөрөлгүй баригдаж байгаа барилгуудын талаар банк санхүүгийн байгууллагад мэдээлнэ

      Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо. Энэ удаагийн хуралдаанаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барьж буй барилга байгууламжид хийсэн хяналт шалгалтын талаар нийслэлийн Засаг даргын Хөрөнгө оруулалт, хот байгуулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат танилцууллаа.

       “Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 07 сарын 10-ны өдрийн А/656 дугаар захирамжаар нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Өмчийн харилцааны газар, Мэргэжлийн хяналтын газарУс сувгийн удирдах газар зэрэг холбогдох байгууллагуудаас бүрдсэн ажлын хэсэг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй эхэлсэн болон үргэлжлүүлэн барьж байгаа барилгуудад шалгалт хийсэн байна. Шалгалтаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт  зөвшөөрөлгүйгээр барилга шинээр эхэлсэн болон үргэлжлүүлэн барьж байгаа 22 аж ахуйн нэгж, 14 иргэний36 барилга байгууламжийг хамруулснаас Баянгол дүүрэгт 20, Хан-Уул дүүрэгт 1, Сүхбаатар дүүрэгт 4, Чингэлтэй дүүрэгт 1, Баянзүрх дүүрэгт 4, Сонгинохайрхан дүүрэгт 5 барилга байгууламж байна. Эдгээр барилга байгууламжийн газар олголт,байршил, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, инженерийн шугам сүлжээний хангамжийн техникийн нөхцөл, зураг төслийн боловсруулалт, баталгаажуулалтбарилгын норм, дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг шалгажээ.

     Уг шалгалтаар дулааны техникийн нөхцөл аваагүй 24, цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл аваагүй 22, цахилгааны техникийн нөхцөл аваагүй 2, нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас  архитектур төлөвлөлтийн даалгавар аваагүй 20, барилгын зураг төсөлдөө магадлал хийж хянуулаагүй 30 барилга байгууламж байгааг тогтоосон байна. Зарим барилга байгууламжид илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, барилга угсралтын ажлыг цааш үргэлжлүүлэх боломжтой гэж үзэж байгаа бол газрын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах шаардлагатай барилгууд байгааг мөн мэдээллээ.

      Өнгөрсөн онд 81 барилга байгууламж зөвшөөрөлгүй баригдаж байсан бол энэ жил харьцангуй буурсан байгаа нь нийслэлийн удирдлагуудын авч хэрэгжүүлж буй ажил, хяналт, шалгалт, хариуцлага нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж үзэж байгаа юм.

     Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн гишүүд зөвшөөрөлгүй барилга барьсан нь хождог байж болохгүй. Тиймээс хуулиас дээгүүр эрх мэдэл гаргаж буй барилга байгууламжийн газар эзэмших, барилга барих зөвшөөрлийг цуцлах шаардлагатайг санууллаа. Харин нийслэлийн Засаг дарга “Зөвшөөрөлгүй барилгуудыг дулаан, ус, цахилгаанаар хангасан тохиолдол байна. Үүнийг таслан зогсоо, дахиж ийм асуудал гарвал тус албан тушаалтантай хатуу хариуцлага тооцно. Мөн эдгээр зөрчилтэй барилгуудын талаар олон нийт, банк санхүүгийн байгууллагад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, зээл олгохгүй, захиалга өгөхгүй байхыг сануулах хэрэгтэй” гэсэн юм.

      Дээрхи зөрчилтэй барилгуудад авах арга хэмжээний талаар нийслэлийн Засаг даргын захирамж  гаргахаар болсон бөгөөд байршил, эзэмшил, ямар зориулалттай барилгууд байгааг дэлгэрэнгүй мэдээлнэ.

Холбоотой мэдээ