Өрхийн бохирын системийг шийдэх боломж

Өрхийн бохирын системийг шийдэх боломж

     Уг систем нь манай орны цаг уур, нөхцөл байдалд тохируулан Монгол инженерүүдийн зохион бүтээсэн ахуйн бохир усыг аэрошны тусламжтайгаар ялган задлаж, ялгаран тунасан шингэн хэсгийг нь нэмэлт шүүлтүүр болон газрын хөрсөөр шүүж, усыг 92% цэвэршүүлэн гаргадаг төхөөрөмж юм. Гарсан усыг хөрсөнд хаях ба зүлэг, ногоо услах, машин угаах зэрэг хоёрдогч хэрэглээнд ашиглах боломжтой.

      Энэхүү бүтээгдэхүүн нь таваас найман ам бүлтэй, өдөрт 0,5 - 1 м3 бохир ус хэрэглэдэг айлд зориулан бүтээсэн бөгөөд лагийг нь1-2жилдээ нэг удаа соруулна. Автоматаар дулааныг нь зохицуулах 2-3 төрлийн мэдрэгчсуурилуулсан. Элдэв үнэр гаргахгүй онцлогтой.Байшингаас 2 метрээс ихгүй дулаалгатай шугам хоолойгоор холбох бөгөөд тухайн газраас хамаарч хэдэн ч метрт суурилуулах боломжтой.

1.      Технологийн байгуулалт

    Өрхийн бохирын системийн бохир хүлээн авах оруулга нь газрын хөрсний түвшингөөс 0,7м гүнд байрлахаар хийгдсэн тул шугам хоолойн уртаас хамаарч 1м хоолойд 0,7см хэвгий унаж байхаар тооцон обьектын бохир усны гаргалгааны түвшинг тодорхойлно. Цэвэрлэх байгууламж хүртэлх шугамын диаметр нь Ф=100PVC хуванцар шар хоолой байх бөгөөд халдаг кабелиар 20см алслалттай ороон резинэн хар дулаалгаар дулаална.

     Бохир ус Цэвэрлэх байгуулмжаар дамжин 3 үе шаттай цэвэрлэгдсэний дараа шингээх худаг луу шилжих бөгөөд уг худаг нь газрын түвшингээс 1м гүнд байрлана. Цэвэрлэгдсэн ус шингээх талбай луу шугам хоолойн уртаас хамаарч 1м хоолойд 0,7см хэвгийгээр унах бөгөөд хуванцар хоолой Ф=50 PVC-г халдаг кабелиар 20см алслалттай ороон резинэн хар дулаалгаар дулаална.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99104380 утсаар лавлан асуух боломжтой

Холбоотой мэдээ