Барилгын салбарын мэргэжилтэй боловсон хүчний хангалт ямар байна вэ?

Барилгын салбарын мэргэжилтэй боловсон хүчний хангалт ямар байна вэ?

      Ямар салбарт хамгийн их хятад ажилчид байна вэ? гэвэл барилгын салбар гэж хүн бүхэн хариулана. Яагаад? гэсэн асуултанд ажиллах хүчин дутагдалтай учраас хятад ажилчдыг ажиллуулахаас өөр аргагүй гэсэн хариултыг бараг л бүх барилгын компаниудаас сонсоно. Үнэхээр дутагдаад байна уу? ажлын байрны шаардлага хангахгүй байна уу? гэсэн олон асуулт хариултгүй байсаар л байна. Эдгээр асуултанд хариулт болгох үүднээс барилгын салбарын мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэдэг томоохон сургуулиудыг ямар мэргэжлээр, хэдэн суралцагч төгсөн гарсаныг сонирхож үзлээ.

ШУ-ын технологийн их сургууль, Барилгын инженер архитектурын сургууль

      Өвөл буюу 1-р сарын төгсөлтөөр Архитетурмэргэжлээр27, Халаалт агаар сэлгэлтмэргэжлээр 3, Автозамын барилгамэргэжлээр8, Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ 3, Сантехник инженерийн байгууламж – 16,Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи 12, Усны нөөц, экологи – 6Усны барилга байгууламж 6, Иргэний ба үйлдвэрийн барилгамэргэжлээр44гээд нийт 125суралцагч бакалаврын зэрэгтэй төгссөн байна.

       Харин хавар буюу 6-р сарын төгсөлтөөр дээр дурьдсан 9 мэргэжлээр нийт 233 бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин төгсөн гарчээ.

Техник Технологийн дээд сургууль

      Тус сургууль нь Бакалаврын болон МСҮТ-өөрөө дамжуулан мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэн гаргадаг юм. Бакалаврын чиглэлээр Архитектор мэргэжлээр 25 суралцагч төгссөнөөс 13 мэргэжилтэй ажилчид ажлын байртай болсон. Харин иргэний ба үйлдвэрийн барилга мэргэжлээр 58 суралцагч төгссөнөөс 29 хүн ажлын байртай болсон. Сантехникийн инженерийн байгууламж мэргэжлээр 24 суралцагч төгссөнөөс 21 ажлын байраар хангагдсан бол авто замын барилга мэргэжлээр 45 суралцагч төгссөнөөс 38 ажлын байртай болжээ. 

       7-р сарын 1-ний байдлаар барилгын салбарт ажиллах бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин 152 төгссөнөөс 101 нь ажлын байртай болсон байна. Нийтдээ 68 орчим хувь нь ажлын байраар хангагдсан гэсэн судалгаа гарчээ.

       Энэ жил Боловсролын яамнаас хяналтын тоог Иргэний болон үйлдвэрийн барилга, Сантехникийн инженерийн байгууламж, Авто замын барилга мөн Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи инженер гэсэн 4 мэргэжлээр 205 элсэгч авахаар тогтоожээ.

Мэргэжил сургалт үйлдвэрийн төв /Техник технологийн коллеж/

     Харин барилгын сантехникч, барилгын мужаан, бетон арматурчин барилгын засал чимэглэлчин, барилгын цахилгаанчин, гагнуурчин гээд салбарын мэргэшсэн ажилчдыг бэлтгэн гаргадаг Техник технологийн коллеж буюу МСҮТ нь 2012-2013 оны хичээлийн жилд 1582 суралцагч суралцдагаас 80-аад хувь нь барилгын мэргэжлийн чиглэлээр суралцаж байна.

      Өнгөрсөн хичээлийн жилд 458 суралцагч төгссөнөөс 380 суралцагч барилгын мэргэжлээр төгсөж 75% нь ажлын байраар хангагджээ. Харин үлдсэн хэсэг нь мэргэжлийнхээ ур чадварыг дээшлүүлэхээр дээд сургуулийг сонгодог. Мөн барилгын компаниуд суралцагчдыг ангиар нь үндсэн ажилчнаар авах мөн шаардлагатай мэргэжилтэй ажилчны захиалга өгсөн 50 гаруй компани МСҮТ-д бүртгэлтэй байна.   

ШУТИС-ын Улаанбаатар дахь Политехникийн коллеж

     О.Тлейханы нэрэмжит Политехникийн коллеж нь 2012-2013 оны хичээлийн жилд 876 суралцагчыг төгсгөсөн. Үүнээс техникийн ангид 136, мэргэжлийн боловсрол олгох ангид 401, түр сургалт буюу “Үндэсний мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх” хөтөлбөрийн хүрээнд 339 суралцагчыг бэлтгэн гаргасан байна.

      2013-2014 оны элсэлтээр 860 суралцагчыг авах юм. Үүнээс 2,5 жилээр Барилгын өрөг угсрагч, Бетон арматурчин, Барилгын мужаан, Барилгын засал чимэглэлч, Барилгын сантехникч Барилгын цахилгаанчин, Гагнуур, Модон эдлэлийн мужаан, Угсрагч агааржуулах болон хөргүүрийн тоног төхөөрөмжийн /угсрагч-засварчин/, Оператор металл боловсруулах машины /токарь/ /фрезер/ гэх зэрэг мэргэжлүүдээр боловсон хүчин бэлтгэгдэн гарах юм.

Холбоотой мэдээ