Японы Коосэний тогтолцоогоор барилгын инженерүүдийг бэлтгэнэ

Японы Коосэний тогтолцоогоор барилгын инженерүүдийг бэлтгэнэ

    Техник технологийн дээд сургууль барилгын салбарт мэргэшсэн чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэхэд дэмжлэг болох зорилгоор Японы Коосэний системийг туршилтаар нэвтрүүлэх гэж байна. Японы Томакомай Коосэн болон Техник Технологийн дээд сургууль харилцан айлчлал хийх үеэрээ Коосэний системийг хичээлийн хөтөлбөртөө оруулахаар болжээ. 

     Мөн 2010 оны 11 сард МУ-ын ерөнхийлөгчийн айлчлалын үед практик чадвар бүхий техникийн ажилтныг Япон улсад бэлтгэх талаар ярилцаж Сасакава сангаас 2011 оны 8-9 сард судалгааны баг Монголд ажилласан юм.

     Коосэний тогтолцоог нэвтрүүлэхийн тулд Техник технологийн дээд сургууль дэргэдээ Технологийн ахлах загвар сургууль байгуулж лаборатори болон дадлагын хичээлийн арга зүй, сургуулийн менежментийн тал дээр Японы мэргэжилтнүүдийн туршлага, дэмжлэг дээр тулгуурлан хийх юм.

     Коосэн системийн сургалтанд 9-р анги төгссөн хүүхэд 5 жил Япон сургалтын зарчмаар суралцаад барилгын инженер гэсэн мэргэжлээр бэлтгэгдэн гарах юм.

Холбоотой мэдээ