6617 иргэнд орон сууцны зээл олгох шийдвэр гаргажээ

6617 иргэнд орон сууцны зээл олгох шийдвэр гаргажээ

      Орон сууцны ипотекийн зээл гарч эхэлснээс хойш багагүй хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд өмнө нь олгогдсон зээлээс 794,6 тэрбум төгрөгийн зээлийг дахин санхүүжүүлэх хүсэлт банкуудад иржээ. Үүнээс банкууд 16009иргэний хүсэлтийг бүрэн шийдвэрлэж, орон сууцны ипотекийн 441.1 тэрбум төгрөгийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, орон сууцны зээлийг 8%-д шилжүүлсэн байна.

    Иргэд 443.3 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр авах хүсэлт гаргаснаас банкууд 7301иргэнд 411.4 тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлийг шинээр олгохоор шийдвэрлэжээ.

Холбоотой мэдээ