Ирэх оноос орон сууцны эрэлт нийлүүлэлт тэнцвэржинэ

Холбоотой мэдээ