Сүхбаатар аймгийн хот төлөвлөлтийн туршлагыг судалжээ

Сүхбаатар аймгийн хот төлөвлөлтийн туршлагыг судалжээ

 

       Шинэчлэлийн Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгасан аймаг бүрийг хот болгон хөгжүүлэх, “1000 айлын орон сууц” төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Барилга, хот байгуулалтын яам Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын тамгын газар хамтран хот төлөвлөлтийн семинарыг Баруун-Урт хотод зохион байгуулжээ.
 
     Семинарт Барилга, хот байгуулалтын яам, Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар, Барилгын хөгжлийн төв, Хот байгуулалт, барилгын зураг төслийн институт, дотоодын зураг төслийн байгууллагууд, Баянхонгор, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Говьсүмбэр, Төв, Хэнтий, Дорнод аймаг, нийслэл хотын Багануур, Налайх дүүргийн удирдлага болон дотоод гадаадын арав гаруй аж ахуйн нэгж гээд нийтдээ 130-аад хүн оролцож, хот байгуулалтын бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар харилцан ярилцсан байна.
 
     Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан Сүхбаатар аймаг хөгжлийн төлөвлөлтдөө бусдаас илүү бодитой ажлыг сүүлийн жилүүдэд хийсэн учраас энэхүү семинарыг тус аймгийн төвд зохион байгуулж байгааг дурдаад “Хот байгуулалтын салбарын хууль, эрх зүйн орчинг шинэчилж, олон улсын жишигт хүргэх, аймгийн төв болон 15000-аас дээш оршин суугчтай хотуудыг улсын зэрэглэлтэй хот болгох, иргэдийг орон сууцжуулахдаа газрыг үнэ төлбөргүй олгож, инженерийн дэд бүтцийг улсын төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэн  орон сууцны үнийг иргэдийн худалдан авах чадварт нийцүүлэн тогтоох” бодлого барьж ажиллаж байгаагаа тайлбарлалаа.
            
      Улсын хэмжээний нэгдсэн семинарыг нутагтаа зохион байгуулж байгаа  Сүхбаатар аймаг нь Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.1 хувийг үйлдвэрлэж, нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2,8 сая төгрөг болж Орхон, Өмнөговь аймаг, нийслэл хотын дараа 4 дүгээрт, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 143,8 тэрбумд хүрч, нийт зардлынхаа 40-өөд хувийг орон нутгийн төсвийн орлогоор бүрдүүлдэг болсон юм байна.
 
    Тус аймаг 2010 онд “Сүхбаатар хөрөнгө оруулалт-хөгжлийн чуулган”-аа нийслэл хотод зохион байгуулж аймгаа эрчимжсэн хөдөө аж ахуй, транзит тээвэр, аж үйлдвэрийн парк, хил орчмын аялал жуулчлал гэсэн дөрвөн чиглэлээр 2021 он хүртэл  хөгжүүлэх чиг хандлагаа тодорхойлсон цогц бодлогыг гарган тавьсан нь үр дүнгээ өгсөөр байна. Энэхүү бодлогынхоо хүрээнд өнгөрсөн дөрвөн жилд нийтдээ тавь орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний дийлэнх хувийг аймгийн төв Баруун-Урт хотын төлөвлөлтийг сайжруулах, хөгжлийг хангах, иргэдийг орон сууцжуулахад зарцуулсан байна.
 
     Иргэдээ орон сууцжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд бага дунд орлоготой иргэдийн болон бичил, хаус, жишиг гэсэн дөрвөн төрлийн хороолол байгуулж  1200 өрхийг  шинэ  орон сууцаар хангасан  байна.
 
     Баруун-Урт хотод барьсан 1,2-3,2 сая төгрөгийн үнэ бүхий хашаатай 700 айлын жишиг гэр хорооллоос 200 айлыг өнгөрсөн намар инженерийн шугам сүлжээнд холбосон байна.
 

    Семинарт оролцогчид Баруун-Урт хотын төлөвлөлт, бүтээн байгуулалтыг нь бодитоор харж, гэр хорооллыг дэд бүтцээр холбосон орчин үеийн “Softline” технологийн барилга угсралтын ажилтай газар дээр нь танилцжээ.

 

Холбоотой мэдээ